HOCAM PROF. DR. EKREM KADRİ UNAT
HAYAT HİKAYESİ ve YAYINLARI*

Ayhan YÜCEL

Background and Design. - The following paper covers the speach given by Prof. Dr. A. Yücel, MD, Head; related to the funeral ceremony dedicated to Prof. Dr. E. K. Unat (14/8/1914-13/4/1998), Emeritus Prof. and former Head of Microbiology and Clinical Microbiology Dept, Univ. of Istanbul, Cerrahpaşa Medical Faculty, in addition to his complete bibliography.
Unat had graduated Istanbul University Medical Faculty in 1937; becoming Associate Prof. in 1942 had begun to work in the same faculty; retired in 31.8.1983, then continued his lessons by 24.6.1992 as contracted lecturer. He had carried several studies in USA in between November 1946-October 1949. He had studied on medical mycology in Dermatological Research Laboratory directed by Dr. F. D. Wiedman in Medical School of Pennsylvania Univ. ; had attended malariology tropical parasitic diseasess course and also gained his MPH degree in 1948 in Higyene and Public Health School in John Hopkins Univ. ; had certificated in medical mycology in Duke Univ. and had studied in Health Laboratory in Maryland; in Health Service Laboratory in New York; in National Institute of Health, Institute of Microbiology Infectional Diseasess Laboratory Virus Section in Betshada and had studied in Dr. Emmons' mycology laboratory. He had attended courses on diagnosis in bacteriology, mycology, tuberculosis and parasitical diseasess and had also examined medically important artropodes present in Mediterranean Region, in Atlanta. In his 50 years service life he had teached about 15 thousand students, he consultened to 5 Associate Professors, 46 physicians specialised on microbiolgy and 8 PhD studens in between 1958-1983. He had written 35 books, 1 translated chapter, 10 monographs, 15 meeting books, 10 congress reports and 360 papers; all listed here. Unat had reported either alone or together with his colleges Shigella sonnei, Dirofilaria conjunctivae, Salmonella eastbourne, Linguatula serrata, Shigella boydii, Cryptococcus neoformans, Toxoplasma gondii, Leptospira canicola, Capillaria hepatica, Pneumocystis carinii, Hymenolepsis diminuta, Sarcophaga in intestins, Lucilia in urinary tract, human Hypodermyasis, Protophormiae terranovae, Gemella haemolyssans as the first in Turkey; had carried detailed researches on microbial antigenes and had reported the first colon cryptococcosis case on the world.

Yücel A. Prof. Dr. Ekrem Kadri UNAT, MD, MPH (1914-1998): Curriculum Vitae and Bibliography. Cerrahpaşa J Med 1999; 30 (1): 7-28.

Hoca, insanı bulunduğu noktadan daha ileriye götüren insandır. Bilindiği gibi ilim, san'at, ahlak, din gibi birçok yol insanı bulunduğu noktadan ileriye götürebilir. Ancak ne var ki bütün bu yollar bir rehberle aşılır, bütün bu yolların bir hocası vardır.

İşte Prof. Dr. Ekrem Kadri Unat da bizim hocamızdı, rehberimizdi. Bize; sahip olduğu ilim ile, hekimlik ve hocalık san'atı ile, mikropların, parazitlerin dünyasını tanıttı, bunların yeryüzündeki ve insan hayatındaki önemini anlamamızı sağladı. Diğer yandan benliğine mal olan hakikat ve adalet duygusu, millet ve memleket sevgisi, görev anlayışı, sorumluluk hissi, insana ve varlığa karşı duyduğu sevgi ve saygısı, samimi, vakur, dürüst, çalışkan ve üretken yaşamı ile öğrencilerinin kişiliklerini tamamlamasında etkili oldu. Şimdi bu öğrencileri ve onu tanıyanlar bilgi ve kültür dağarcıklarına, iç dünyalarına baktıkları zaman bu etkinin izlerini görmektedirler. Denilebilir ki çevresindeki herkes ondan birşeyler aldı, ondan bir iz, bir anı taşımaktadır. 1967 yılına kadar 25 yılı İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi'nde, 1967'den 1992'ye kadar 25 yılı da Cerrahpaşa Tıp Fakültesinde olmak üzere muntazam devam etmek ve ders vermek suretiyle Prof. Dr. Ekrem Kadri Unat'ın ulaştığı bu toplam 50 yıllık onurlu, verimli, hizmet dolu öğretim üyeliği kendisinin örnek hayatıyla göz kamaştırıcıdır.

13 Nisan 1998 tarihinde vefat eden Hocamız artık yetiştirdikleriyle, eserlerinde yaşayacaktır. O, kalbimizde ve kafamızda hep canlı kalacaktır. Aslında UNAT Hoca koca bir kitaptır. O kitaba dönüp dönüp bakacağız ve her seferinde anlamı giderek büyüyen değerler bulacağız. . . . Kendisi'ne Allah'dan rahmet, eşine, üç çoçuğu ile üç torunu ve akrabalarına, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi mensuplarıyla bütün tıp topluluğuna, binlerce öğrencilerine. . . . geride kalanlara sabırlar dilerim.

Burada Prof. Dr. Ekrem Kadri Unat'ın kısa bir hayat hikayesi özetlenmekte, hemen hemen bütün çalışmaları bir liste halinde sıralanmakta, yalnız başına veya çalışma arkadaşlarıyla yurdumuzda (ve ikisi dünyada) ilk defa bildirilmiş çalışmalarından bir kısmı yayınlandığı haliyle sunulmaktadır.

Prof. Dr. Ekrem Kadri UNAT'ın Hayat Hikayesi

Prof. Dr. Ekrem Kadri Unat 19 Ağustos 1914 (6 Ağustos 1330) tarihinde Ankara'da doğdu. Babası 1916'da Kafkas Cephesi'nde şehit olan Mülazım-ı evvel Hafız Mehmet Efendi, annesi Raşide Hanım'dır. İlk öğrenimini İstanbul Şark İdadisi'nde 1925'de, Orta öğrenimini Kabataş Erkek Lisesi'nde 1931'de bitirmiştir. Aynı sene İstanbul Tıp Fakültesine girmiş ve 1937'de hekim olmuştur (Dipl. No. 1364/ 4832). Dr. Ekrem Kadri Unat 1937 yazında Adana Sıtma Enstitüsü'ndeki kursa iştirak etmiş, yedek subaylığını da Mardin Seyyar Jandarma Taburunda 31. 10. 1938'de bitirmiştir. Tıp tahsili sırasında Leyli Tıp Talebe Yurdu'nda bulunduğundan Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekaleti'ne olan 4 senelik mecburi hizmetine karşılık, sınıfın en başarılı 7 öğrencisi arasında İstanbul Üniversitesi emrine verilerek Mikrobiyoloji, Parazitoloji ve Salgınlar Bilgisi Enstitüsü'nde 1938 yılı Kasım ayında asistan olmuştur. Dr. Ekrem Kadri Unat adı geçen enstitüde 27 Mayıs 1940'da ihtisas imtihanını vermiştir (İhtisas vesikası No. 1717/3564, Tescil tarihi 9 Temmuz 1940). İkinci Cihan Harbi sırasında 30. 1. 1941'den 22. 8. 1942'ye kadar Trakya'da 33. Tümen Sıh. bölüğünde, 22. 8. 1941'den 25. 3. 1942'ye kadar Gümüşsuyu Askeri Hastanesi'nde İntaniye Seririyatı ve Bakteriyoloji Laboratuvarında çalışmıştır. Dr. Ekrem Kadri Unat 1942 yılında "Embriyonlu askarit yumurtalarının mukavemeti üzerine" adlı doçentlik tezini sunmuş, bütün imtihanları bir defada başararak 16 Aralık 1942'de "Mikrobiyoloji, Parazitoloji ve Salgınlar Bilgisi" Doçenti ünvanını kazanmış, 16 Ocak 1943'de enstitüye doçent olarak tayin edilmiştir.

Doç. Dr. Ekrem Kadri Unat 11. 3. 1943'den 3. 10. 1943'e kadar İstanbul Belediyesi Darülaceze Hastanesi'nde Dahiliye Mütehassısı vekili ek görevini ifa etmiş, 15. 8. 1944'den 30. 9. 1944'e kadar süren üçüncü askerliği sırasında o zamanlar Kuleli Lisesinde bulunan 102 No. Ord. Cerr. Hr. Hastanesi'nde bulunmuştur. Kendisine 27. 6. 1945'de Gureba Hastanesi Laboratuvar Şefliği vazifesi de ek görev olarak verilmiştir. İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi tarafından bilgi, görgü ve ihtisasını arttırmak üzere, Amerika Birleşik Devletlerine yollanması için yapılan son işlemler bitince bu ek görevden istifa ederek 15. 8. 1946 tarihinde bu işten ayrılmıştır.

Amerika Birleşik Devletlerinde 9 Kasım 1946'dan 29 Mart 1947'ye kadar Philadelphia'da Pennsylvania Üniversitesi Tıp Okulu'nda Dr. Fred D. Wiedman'ın idaresinde "Dermatoloji Araştırmaları Laboratuvarı"nda tıbbi mikoloji üzerine çalışmış, Nisan ve Mayıs aylarında John Hopkins Üniversitesinin Hijyen ve Halk Sağlığı Okulunda da malarioloji ve tropikal parasitik hastalıklar kurslarına devam etmiş, daha sonra Duke Üniversitesinde tıbbi mikoloji kurslarına devam ederek sertifika almıştır. Sonra tekrar John Hopkins Üniversitesine Hijyen ve Halk Sağlığı Okuluna dönmüş, 24 Eylül 1947'de Master of Public Health adayı olarak öğrenime başlamış, zorunlu olanlara ilave kendi ile ilgili bütün kurslara da devam edip imtihanları geçerek Haziran 1948'de Master of Public Health (M. P. H. ) olmuş, ayrıca yönetim kurulu tarafından Doctor of Public Health adayı olarak kabul edilmiştir. Haziran ayında Maryland Eyaleti Sağlık Laboratuvarında çalışmış, 1 Temmuz 1948'den 1 Eylül 1948'e kadar Albany'deki New York Eyaleti Sağlık Dairesi Laboratuvarında çeşitli çalışmaları takip etmiş, New York şehrindeki bazı laboratuvarların çalışmalarını gördükten sonra Kasım 1948'de Bethesda'daki National Institute of Health'de Mikrobiyoloji Enstitüsü'nün İnfeksiyon Hastalıkları Laboratuvarı'nın virüs seksiyonunda çalışmaya başlamıştır. Burada bir taraftan çeşitli virüslerle uğraşırken diğer taraftan üst kattaki Dr. Emmons'un Mikoloji Laboratuvarına tanım için gönderilen kültürleri de incelemiş, ayrıca Tropikal Hastalıklar Bölümündeki çalışmalarla ilgilenmiştir. Türkiye'ye dönme zamanı yaklaştığından yeni bir çalışma programı çizerek 1949 yılı Nisan'ında buradan ayrılıp Washington'da 21 Nisan'dan 29 Nisan'a kadar Ziraat Vekaleti'nin Milli Müze'deki "Böcek İdentifikasyonu Laboratuvarı"nda çalışmış, sonra Güneye gidip "Communicable Disease Center"a bağlı laboratuvarları incelemeye koyulmuştur. Önce 2-6 Mayıs arasında Alabama'daki Virus ve Rickettsia Laboratuvarını, sonra Atlanta'da 9-23 Mayıs'da Bakteriyoloji Laboratuvarına devam etmiştir. Bundan sonra birer haftalık bakterili hastalıklar, mikolojik hastalıklar, tüberküloz ve parazitik hastalıkların teşhisi kurslarına iştirak etmiş, 2-15 Temmuz 1949 arasında Entomoloji Laboratuvarı'nda çalışmıştır. Bundan sonra Washington'a dönüp 18 Temmuz 1949'dan 31 Ağustos 1949'a kadar Milli Müzedeki Böcek İdentifikasyonu Laboratuvar'larında tıbbi önemi olan ve özellikle Akdeniz bölgesinde bulunan artropodları incelemiştir.

1949 Ekim'inde yurda dönerek Üniversite'deki vazifesine başlamış, ek görev olarak 1951'de Dünya Sağlık Teşkilatı'nın Tüberküloz Olgunlaşma ve Gösteri Merkezi'nin Laboratuvarını kurmuş ve buradaki muayene ve kursları 27. 1. 1958 tarihine kadar yönetmiştir. İstanbul Üniversitesi Senatosu'nca 25 Ocak 1958'de verilen kararla Mikrobiyoloji, Parazitoloji ve Salgınlar Bilgisi Enstitüsü'nden Parazitoloji ayrılarak müstakil hale getirilmiş ve gerekli işlemlerden sonra 19 Haziran 1958'de buranın profesörü ve yöneticisi olmuştur. Bu kuruluşa Üniversite Merkez Binadaki 6 numaralı dersanenin yanında ve tuğla bölmeyle 2'ye bölünmüş bir oda verilmişken, birçok zorlukları yenerek Üniversite Merkez Binasının kapısından içeri girilince sol taraftaki, eskiden Tıp Fakültesi Kütüphanesi olan kanadı da dahil ederek burada laboratuvarları, pratik kurs salonlarını yaptırmış ve 1 Mart 1961'de kürsünün buraya taşınmasını sağlamıştır. 1961 yılında Üniversite'ler Kanunu'nun 62. maddesi uyarınca Amerika Birleşik Devletlerine 6 ay müddetle gönderilmiş ise de, kürsüde o zamanlar başka öğretim üyesi bulunmadığından 3. 5 ayda memlekete dönmüştür. 18 Haziran 1961'den 3 Ekim 1961'e kadar Washington D. C. , Virginia, Maryland, Pensylvania ve New York'da parazitoloji ve tropikal hastalıklarla ilgili müesseselerdeki yenilikleri ve çalışmaları görmüştür. 28. 10. 1960 tarih ve 115 numaralı kanunla bütün Tıp Fakültesi Enstitüleri gibi, adı Parazitoloji Kürsüsüne çevrilen kuruluş, 18. 1. 1962'de Tropikal Hastalıklar ve Parazitoloji Kürsüsü ismini ve görevini almıştır. Prof. Dr. Ekrem Kadri UNAT 22 Mayıs 1967 - 10 Haziran 1967 tarihleri arasında Dünya Sağlık Teşkilatınca düzenlenen "Leishmaniasis üzerine bölgelerarası geçici seminer"e iştirak etmiş ve 22-27 Mayıs 1967'de Moskova'da, 29-30 Mayıs 1967'de Semerkant'ta, 31 Mayıs-1 Haziran 1967'de Golodnaya steplerinde, 3-5Haziran 1967'de Bakü'de, 7 Haziran 1967'de Kirovobat (Gence)'da, 9-10 Haziran 1967'de Moskova'daki toplantılara katılmıştır. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nin kuruluşu ile ilgili çeşitli komisyonlarda görev almış ve bu fakültenin kurulmasından önceki dönemde Senato üyesi olan Prof. Dr. UNAT, Senatoda bu yeni fakültenin kurulmasıyla ilgili gerekçeleri açıklamış ve Senatonun, açılmasına karar verdiği bu toplantıdan sonra 5 Eylül 1967'de faaliyete geçen Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nin Mikrobiyoloji Tropikal Hastalıklar ve Parazitoloji Kürsüsü'nü kurmuştur. Başkanı olduğu bu kürsü İ. Ü. Senatosu'nun kararıyla 8 Temmuz 1976'da Mikrobiyoloji, Parazitoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Kürsüsü, YÖK Kanununun kabulünden sonra da Mirobiyoloji Anabilim Dalı adını almıştır. Prof. Dr. UNAT emeklilik yaşı dolayısıyla ayrıldığı 31 Ağustos 1983 tarihine kadar kesintisiz olarak görev aldığı bu Kürsü ve Anabilim Dalı'nı yönetmiştir.

Emekliliğinden sonra da 24 Haziran 1992 tarihine kadar Anabilim Dalı'ndaki derslerine ve çalışmalarına sözleşmeli öğretim üyesi olarak devam etmiş, böylece 50 yılı İ. Ü. Tıp Fakültelerinde öğretim üyesi olarak çalışmak suretiyle 54 yıl hizmet vermiştir.

Prof. Dr. E. K. UNAT, Senato üyeliğinden başka Fakülte Yönetim Kurulu'nda da idari görev almış, çeşitli komisyonlarda çalışmıştır. İ. Ü. Tıp Fakültesindeki 50 yıllık hizmet süresi içinde yaklaşık olarak 15 bine yakın öğrenciye hocalık etmiş, 1958-1983 yılları arasında 5 doçent, 1 yardımcı doçent, 46 uzman ve 8 mikrobiyoloji doktoru yetiştirmiştir. Sözleşmeli öğretim üyeliği sırasında da 2 doçent, 11 uzman, 1 mikrobiyoloji doktorundan başka Anabilim Dalı'nda uzmanlık alan herkesin yetişmesine yardımcı olmuştur. 35 kitap, 1 tercüme kitap bölümü, 10 monograf, 15 toplantı kitabı, 10 kongre raporundan başka yaklaşık 360 makale yayınlamıştır. Bunların hemen hemen hepsi tespit edilmiş olup bir listesi yazımızın sonunda verilmiştir. Almanca, İngilizce ve Fransızca bilen Prof. Dr. UNAT, Türk Tıp Akademisi, Türk Tıp Cemiyeti, Türk Mikrobiyoloji Cemiyeti, Türkiye Parazitoloji Derneği, Ankara Mikrobiyoloji Derneği, Türk Biyoloji Derneği, Türk Tıp Tarihi Kurumu, Verem Savaş Derneği, İstanbul Halk Sağlık Eğitimi Komitesi, İstanbul Bulaşıcı Hastalıklarla Savaş Derneği, Çevre Koruma ve Yeşillendirme Derneği ve ayrıca The New York Academy of Sciences'ın üyesidir. İstanbul Bulaşıcı Hastalıklarla Savaş Derneği ve Türk Tıp Tarihi Kurumu'nun Şeref Başkanıdır. Prof. Dr. UNAT Türk Mikrobiyolojisini dışa bağımlılıktan kurtarmaya yönelik çalışmalara özellikle ağırlık vermiş, bu arada balıktan hazırlanan besiyerlerini tarif etmiş ve geliştirmiştir. Prof. Dr. UNAT'a 1955'de çıkan Tıbbi Mikoloji Ders Kitabı ile ilgili olarak Türk Tıp Cemiyeti ÇOLAKOĞLU mükafatını, Tıp Tarihine katkılarından dolayı da İstanbul Tabib Odası 1987 yılı Ord. Prof. Dr. Süheyl ÜNVER ödülü plaketini vermiştir. Prof. Dr. UNAT, Türkiye Parazit Coğrafyası çalışmalarına öncülük ettiği gibi, Türkiye'nin Parazitoloji ve Mikrobiyoloji Tarihini yazmış ve Türkiye'de Parazitoloji ve Mikrobiyoloji terminolojisinin tesisine çalışmıştır. Ayrıca Tıp Tarihi ve Terminolojisi ile ilgili yayımlarda bulunmuş, Halk Sağlığı Eğitimi üzerinde çalışmıştır.

Prof. Dr. Ekrem Kadri UNAT, incelediği muayene maddelerinde yalnız başına veya çalışma arkadaşlarıyla birlikte yurdumuzda varlığı bilinmeyen 17 hastalık etkenini bulmuştur. Bunlardan ikisi dünyada ilk defa bildirilmiş olgulardır. Bu etkenler ve yayımlandığı yerler tarih sırası içinde şunlardır : Shigella sonnei (İst. Ser. 22(5): 68-73, 1940). Dirofilaria conjunctivae (İst. Ü. T. F. M. 7 (5/27): 3430-3439, 1944) Bu bulgu Faust'un Human Helminthology adlı kitabının 3. baskısında s: 540 ve ayrıca Craig ve Faust'un Clinical Parasitology adlı kitabının 7. baskısında s: 487'de bildirilmiştir. Salmonella eastbourne (İst. Ser. 27(8): 105-106, 1945) Linguatula serrata (İst. Ü. T. F. M. 13(3): 362-369, 1950). Bu olgu halzoun hastalığının etyolojisinin aydınlatılmasına yol açan ilk olgudur (Bk. Schcter JF ve ark. J. Trop. Med. Hyg. 68: 226-230, 1965 ve Khalil GM and Schacter JF. Amer. J. Trop. Med. Hyg. 14: 736-746, 1965). Bu olgunun resmi, Türkçe kaynak gösterilmek ve bulunan parazitin fotoğrafı basılmak suretiyle Craig ve Faust'un Clinical Parasitology (1957) kitabının 755. sahifesine alınmıştır. Bu kitabın bundan sonraki baskılarında da bu resim bulunmaktadır). Ayrıca bu resim Faust, Beaver ve June'un Animal Agents and Vectors of Human Disease adlı kitabının 1968'de çıkan 3. baskısının 337. sahifesinde de vardır. Shigella boydii (Yeni Tıp Alemi 4(23): 6-32, 1953). Cryptococcus neoformans (T. T. Enc. Arş. 4(16): 115-136, 1953; Arch. Franc. de Pedi. 11(3): 246-260, 1953). Türkiye'de ilk defa tespit edilerek yayımlanan ve yaygın kriptokokkozlu bir çocuğa ait bu olgunun iki fotoğrafı Littman ve Zimmerman'ın 1956 yılında çıkan "Cryptococcosis" adlı kitabının 27. sahifesinde basılmışır. Toxoplasma gondii (T. T. Enc. Arş. 4(17):160-184, 1953; Milrobiologi D. 7(1-2): 1-24, 1954). Capillaria hepatica (Mikrobiologi D. 7(5-6): 149-159, 1954). Bu bulgu dünyada 4. olgu olarak kabul edilmiştir. Bk. Craig ve Faust'un 7. baskısında s:307, 8. baskısında s:277. Leptospira canicola (Mikrobiologi D. 7(5-6): 179-182, 1954). Pneumocystis carinii (Mikrobiologi D. 8(10): 41-49, 1955; Forum Medicum 1(3)134-138, 1955). Bu olgu Craig ve Faust'un Clinical Parasitology adlı kitabının 7. baskısında s:346'da yer almıştır. Hymenolepsis diminuta (İst. Ü. T. T. M. 20(1): 153-156, 1957). Kolon Cryptococcosis'i (İst. Ü. T. F. M. 22(4): 1318-1330; Britt. Med. J. 19(11): 1501-1502, 1960). Bu, dünyada bildirilmiş ilk kolon kriptokokkozu olgusudur. Bağırsakta Sarcophaga (İst. Ü. T. F. M. 22(4): 1361-1363, 1960). İdrar yollarında Lucilia (Tıbbi Parazitoloji Ders Kitabı. İ. Ü. Tıp Fak. Yayınlarından No: 847/39, 1960). İnsanda Hypodermyasis (İst. Ü. T. T. F. M. 30: 410-417, 1967). Protophormiae terra-novae (İst. Ü. T. F. M. 30: 418-423, 1967). Gemella haemolyssans (Cerr. Tıp Fak. Derg. 13(1): 148-151, 1982). Menenjit etkeni olarak dünyada ilk defa bildirilmiş olgudur.

Prof. Dr. Ekrem Kadri UNAT'ın Yayınları

I. Kitaplarının Listesi

 • 1941 Tıp Talebeleri ve Hekimler için Helmintoloji Ders Kitabı. 270 sahife. İst. Üniv. Yayın No :246.
 • 1945 Bulaşıcı Hastalıklar ve Salgınlarla Savaş. 1. baskı. 384 sahife. Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı Yayım No :113. Bu kitap 1949'da S. S. Y. Bakanlığınca tekrar olduğu gibi basılmıştır.
 • 1951 Tıbbi Helmintoloji. Değiştirilmiş ve genişletilmiş 2. baskı. 344 sahife. İst. Üniv. Yayın No:474.
 • 1951 Mikrobiyoloji Pratiği. (Z. Öktem ile birlikte). 357 sahife. İst. Üniv. Yayın No:494.
 • 1952 Tıbbi Protozooloji Ders Kitabı. 281 sahife. İst. Üniv. Yayın No :558.
 • 1955 Tıbbi Mikoloji Ders Kitabı. 1. baskı. 206 sahife. İst. Üniv. Yayın No :640.
 • 1955 Diş Hekimliği Mikrobiyolojisi. 369 sahife. İst. Üniv. Yayın No: 640.
 • 1959 Türkiyenin Son Yüz Senelik Tıbbi Parazitolojik Bibliyografyası. (A. Merdivenci ile birlikte). 72 sahife. İ. Ü. Tıp Fak. Yayınlarından Rek. No :842, Dek. No :37
 • 1960 Tıbbi Parazitoloji Ders Kitabı. 738 sahife. İst. Üniv. Tıp Fak. Yayın No :39/847.
 • 1962 Tıbbi Mikoloji Ders Kitabı. Değiştirilmiş ve yeniden bazı yerleri yazılmış 2. baskı. 203 sahife. Kutulmuş Matbaası No :948.
 • 1964 Tropikal Hastalıklar I. 392 sahife. Filiz Kitabevi.
 • 1965 Tropikal Hastalıklar II. 168 sahife. Filiz Kitabevi.
 • 1965 Türkiyenin Parazitolojik Coğrafyası. (Ş. Yaşarol ve A. Merdivenci ile birlikte). 206 sahife. Ege Üniv. Tıp Fak. Yayın No :42
 • 1966 Tropikal Hastalıklar ve Parazitoloji. Cilt I. 712 sahife. İstanbul; Filiz Kitabevi.
 • 1967 Tropikal Hastalıklar ve Parazitoloji. Cilt II. 184 sahife. İstanbul; Filiz Kitabevi.
 • 1970 Osmanlı İmparatorluğunda Bakteriyoloji ve Viroloji. 175 sahife. İ. Ü. Cerr. Tıp Fak. Yayınları 4/1568.
 • 1970 Osmanlı İmparatorluğunda Tıp Zoolojisi ve Parazitolojisi. 65 sahife. İ. Ü. Cerr. Tıp Fak. Yayınları 8/157.
 • 1972 Tıp Mikrobiyolojisi. Cilt I. Genel Mikrobiyoloji, İmmunoloji ve İnfeksiyonların Epidemiyolojisi. 311 sahife. İ. Ü. Cerr. Tıp Fak. Yayınları 14/1772.
 • 1973 Tıp Mikrobiyolojisi. Cilt II. Tıp Virolojisi. 189 sahife. İ. Ü. Cerr. Tıp Fak. Yayınları 20/1858.
 • 1973 Türkiye Cumhuriyeti'nin İlk Elli Yılında Tıp Parazitolojisi (1923-1972). 148 sahife. İ. Ü. Cerr. Tıp Fak. Yayınları. Rek. No :1892, Dek. No: 22.
 • 1979 Tıp Parazitolojisi "İnsanın Ökaryonlu Parazitleri ve Bunlarla Oluşan Hastalıkları". Yeniden işlenmiş 2. baskı. 823 sahife. İ. Ü. Cerr. Tıp Fak. Yayınları. Rek. No :2597, Dek. No: 62.
 • 1980 Genel Tıp Mikrobiyolojisi ve İnfeksiyon Hastalıkları Bilimi. Değiştirilmiş ve genişletilmiş 2. baskı. 429 sahife. İ. Ü. Cerr. Tıp Fak. Yayınları. Rek. No :2660, Dek. No: 67.
 • 1980 Mutsuz Bayramlar. 36 sahife. 1982Tıp Bakteriyolojisi ve Virolojisi "İnsanda Hastalık Yapan Bakteriler, Virüsler ve Bunlarla Oluşan İnfeksiyon Hastalıkları". İstanbul; Dergah Yayınları.
 • 1982 Tıp Parazitolojisi "İnsanın Ökaryonlu Parazitleri ve Bunlarla Oluşan Hastalıkları". Yeniden işlenmiş 3. baskı. 892 sahife. İ. Ü. Cerr. Tıp Fak. Yayınları. Rek. No :3044, Dek. No: 113.
 • 1983 Genel Tıp Mikrobiyolojisi ve İnfeksiyon Hastalıkları Bilimi. Yeniden işlenmiş 3. baskı. 552 sahife. İ. Ü. Cerr. Tıp Fak. Yayınları. Rek. No :3066, Dek. No: 120.
 • 1985 Temel Mikrobiyoloji. 576 sahife. İstanbul; Beta Basım Yayım AŞ.
 • 1986 ve 1987 Tıp Bakteriyolojisi ve Virolojisi. Yenileştirilmiş 2. baskı. Cilt I ve II. 1206 sahife. İstanbul ; Dergah Yayınları.
 • 1988 Dünya'da ve Türkiye'de 1850 Yılından Sonra Tıp Dallarındaki İlerlemelerin Tarihi. (50 yazarla birlikte). Cerr. Tıp Fak. Vakfı Yayınları No :4.
 • 1990 Mekteb-i Tıbbiye-i Mülkiye (Sivil Tıbbiye Mektebi) 1867-1909. (M. Samastı ile). İ. Ü. Cerr. Tıp Fak. Yayınları 3598/155.
 • 1991 Unat'ın Tıp Parazitolojisi. İnsanın Ökaryonlu Parazitleri ve Bunlarla Oluşan Hastalıkları. 4. baskı. (A. Yücel, K. Altaş ve M. Samastı ile). İ. Ü. Cerr Tıp Fak. Yayınları 3641/162. ISBN 975-404-217-9.
 • 1993 Temel Mikrobiyoloji. Değiştirilmiş ve yenilenmiş 2. baskı. 619 sahife. İ. Ü. Cerr. Tıp Fak. Yayın No: 3749/176. ISBN 975-404-300-300-0.
 • 1995 Unat'ın Tıp Parazitolojisi "İnsanın Ökaryonlu Parazitleri ve Bunlarla Oluşan Hastalıkları". 5. baskı. 886 sahife. İ. Ü. Cerr. Tıp Fak. Vakfı Yayınları 15. ISBN-975-404-356-6.
 • 1997 Temel Mikrobiyoloji. Değiştirilmiş ve yenilenmiş 3. baskı. 701 sahife. İ. Ü. Cerr. Tıp Fak. Yayınları 4018/207. ISBN-975-404-461-9.
 • 1998 Mikrobiyoloji Terimleri Kılavuzu. (5 yazarla birlikte). 77 sahife. İstanbul, Türk Mikrobiyoloji Cemiyeti Yaını No :32.

II. Tercüme

 • 1950 Cecil RL ve Wolf HG. İç Hastalıkları. Cecil'in 1949 Nisan baskısından virüs hastalıkları, riketsiya hastalıkları, spiroket hastalıkları, protozoa infeksiyonları, metazoon infeksiyonları konuları.

III. Monograflar

 • 1949 Kuduz Bilgisinde Yenilikler. 40 sahife. İ. Ü. Tıp Fak. Mec. Monografi Serisi Sayı :8.
 • 1953 Tüberküloz Mikrobiyolojisi Pratiği. 40 sahife. İstanbul Milletlerarası Verem Savaş Olgunlaşma ve Gösteri Merkezi Yayınları No :1.
 • 1955 Leptospiroloji. (S. Gürtürk ile birlikte). 141 sahife. İ. Ü. Tıp Fak. Mec. Monografi Serisi No:17.
 • 1975 Bulaşıcı Hastalıklardan Korunma Bilgileri. 16 sahife. İstanbul Halk Sağlığı Eğitim Komitesi Yayınları.
 • 1975 Bulaşıcı Hastalıklarla Savaş ve İslam Dini. 64 sahife. İlim Yayma Cemiyeti Neşriyatı No :10.
 • 1985 Toksoplazmoz ve Gebelik. (T. Atasü ile birlikte). 160 sahife.
 • 1989 Bulaşıcı Hastalıklarla Savaş ve İslam Dini. 82 sahife. Yenilenmiş 2. baskı. İlim Yayma Cemiyeti Neşriyatı.
 • 1989 İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültelerinde 50 Yıl Hizmet (A. Yücel ile birlikte) İstanbul Üniv. Fen Fak. Basım Atölyesi, 75 sahife. 1990Derimiz ve temizliği. 22 sahife. İstanbul; Evyap Vakfı.
 • 1991 Türk Tıp Tarihi Kurumunun İlk Elli Yılının Tarihçesi. 32 sahife. Türk Tıp Tarihi Kurumu Yayınları No :1.

IV. Toplantı Kitapları

 • 1975 Bulaşıcı Hastalıklardan Korunma Paneli (7-14 Nisan 1975) Kitabı 5: 8-11. (T. Gökçe, A. . Yücel, O. Demirhindi, S. Emre, O. Bedir, S. Vural, H. Kuraman, C. Çağatay ve N. Ertürkoğlu ile birlikte). 80 sahife.
 • 1982 Türkçe Tıp Terimleri Toplantısı. (O. Kuran, H. Kayalı, G. Yiğit, L. Çakar, S. Önen, N. Baban, H. Sözen, A. Akçasu, M. Altınkök, V. Seyahi, K. Sözer, K. Alemdaroğlu, T. Atasü, Ö. İlter, N. Zembilci, A. Songar, Z. Süzel ve A. Köşlü ile birlikte). 117 sahife. İ. Ü. Cerr. Tıp Fak. Yayınları No :2973/98.
 • 1982 Türkiye'de Atatürk Döneminde Bulaşıcı Hastalıklarla Savaş Toplantısı. (S. Vural, R. Öğütman, S. Emre ve A. Yücel ile birlikte). İ. Ü. Cerr. Tıp Fak. Yayınları No :2974/99.
 • 1985 Milli Egemenlik Üzerine. (H. Hatemi, A. Kazancıgil ve N. Sarı ile birlikte). 58 sahife. İst. Üniv. Tıp Fak Yayını.
 • 1985 Türkiye'de Kuduz Sorunu. (H. Enginöz, A. Gürel, M. Samastı ve S. Emre ile birlikte). 50 sahife. İst. Bulaşıcı Hastalıklarla Savaş Derneği Yayını No :1.
 • 1986 50 Yıl Önce Ölen 8 Büyük Türk Hekimi İçin Anma Töreni Kitabı. (K. Arısan, S. P. Bengiserp, H. Altuğ, N. Ayberk, A. Yücel ve N. Sarı ile birlikte). 71 sahife. İ. Ü. Cerr. Tıp Fak ve Türk Tıp Tarihi Kurumu.
 • 1986 Ord. Prof. Dr. Ahmet Süheyl Ünver (1898-1986). (A. Terzioğlu, N. Sarı, M. Ülker, M. E. Özen, Ü. Erke, A. G. Sayar ve Z. Başar ile birlikte). 63 sahife. İ. Ü. Rektörlüğü Yayın No :3393.
 • 1986 Hastane Artıklarının Tehlikesiz Hale Getirilmesi Toplantısı. (S. P. Bengiserp, A. Yücel ve O. Demirhindi ile birlikte). 34 sahife. İst. Bulaşıcı Hastalıklarla Savaş Derneği Yayını No :2.
 • 1987 İstanbul'da Dışkı ile Bulaşan Hastalıklar Sorunu. (H. Erginöz, O. Demirhindi, A. Yücel ve M. Samastı ile birlikte). 55 sahife. İst. Bulaşıcı Hastalıklarla Savaş Derneği Yayını No :3.
 • 1988 Sağlık Hizmetlerinde Sterilizasyon ve Dezenfeksiyon. (A. Yücel, K. Altaş, H. Erginöz ve M. Samastı ile birlikte). 42 sahife. İst. Bulaşıcı Hastalıklarla Savaş Derneği Yayını No :4.
 • 1989 Ölümünün Kırkıncı Yılında Ord. Prof. Dr. Akil Muhtar Özden (1877-1949). (A. Akçasu, K. Önen, E. Atabek ile birlikte). 26 sahife. Mustafa Nevzat Eczacılık,Tıp ve Kültür EviYayınları. İstanbul.
 • 1989 Türkiye'de Aşı Sorunu. (S. Arıtürk, O. Öger, K. Altaş, H. Erginöz ve Ö. Pala ile birlikte). 67 sahife. İst. Bulaşıcı Hastalıklarla Savaş Derneği Yayını No :5.
 • 1990 İstanbul'da Süt ve Yoğurt Sorunu. (A. Yücel, H. Erginöz, K. Altaş, M. Mamal, S. Ergin, M. Samastı ve O. Ergün ile birlikte). 88 sahife. İst. Bulaşıcı Hastalıklarla Savaş Derneği Yayını No :7.
 • 1993 İstanbul'da Köpek, Kedi, Fare ve Böcek Sorunu. (H. Erginöz, A. Yücel, K. Altaş, M. Mamal Torun, M. Samastı, B. Çalışır ve Z. M. Çetintaş ile birlikte). 87 sahife. İ. Ü. Cerr. Tıp Fak. Vakfı Yayınları :13.
 • 1993 Bit ve İnsan. (A. Yücel, K. Altaş, H. Erginöz, M. Samastı ve B. Çalışır ile birlikte). 61 sahife. İ. Ü. Cerr. Tıp Fak. Vakfı Yayınları :14.

V. Kongre Raporları

 • 1956 Leptospira'lar ve İnsan Leptospirozları. VI. Türk Mikrobiyoloji Kongresi (20-22 Eylül 1954 İstanbul)'ne rapor. Tutanak, s :110-135.
 • 1956 Dermatofitler ve İnsanın Dermatofit İnfeksiyonları. VI. Türk Mikrobiyoloji Kongresi (20-22 Eylül 1954 İstanbul)'ne rapor. Tutanak, s :176-203.
 • 1958 Tıbbi Virolojide Yenilikler. VII. Türk Mikrobiyoloji Kongresi (20-24 Eylül 1956 İstanbul)'ne rapor. Tutanak, s :56-84.
 • 1960 Tıbbi Protozoolojide Yenilikler. VIII. Türk Mikrobiyoloji Kongresi (18-20 Eylül 1958 İstanbul)'ne rapor. Tutanak, s :103-130.
 • 1960 Ankilostomo-Nekotoriaz. XVI. Milli Türk Tıp Kongresi. (26-29 Eylül 1960 İstanbul)'ne rapor. 140 sahife.
 • 1976 Türkiye'de İnsanın Bakterilerle Oluşan Bağırsak İnfeksiyonlarının Durumu. XVI. Türk Mikrobiyoloji Kongresi (24-26 Ekim 1974 İzmir)'ne rapor. Tutanak, s :47-76.
 • 1978 Leprolojide Yenilikler. XVII. Türk Mikrobiyoloji Kongresi (5-8 Ekim 1976 Girne)'ne rapor. Tutanak, s :1-36.
 • 1978 Türkçe Mikrobiyoloji Terimlerinde Birlik Sağlamak Üzere Öneriler. XVIII. Türk Mikrobiyoloji Kongresi (24-26 Ekim 1978 İstanbul). Rapor ve Anakonular, s :3-18.
 • 1980 Türkiye Bakteriyolojisinde Besiyeri Sorunu. XIX. Türk Mikrobiyoloji Kongresi (11-16 Ekim 1980 Ankara)'ne rapor ve anakonuları, s :10-24.
 • 1980 Türkçe Mikrobiyoloji Terimlerinde Birlik Sağlamak Üzere Öneriler. II. Rapor. XIX. Türk Mikrobiyoloji Kongresi (14-16 Ekim 1980 Ankara). Rapor ve Anakonular, s :25-32.

VI. Diğer Yayınlar

 • 1939 Fluoreszsenzmikroskopie ve Fluoreszsenz ışığında tüberküloz basillerinin gösterilmesi. İst. Ser. 21 (9) :197-203.
 • 1940 Dizanterili bir hastanın maddei gaitasından tecrit ettiğimiz Kruse Sonne dizanteri basili münasebetiyle. İst. Ser. 22 (5): 68-73.
 • 1940 Mikrobiyolojide fluoressenzmikroskopu hakkında. (H. Braun ile). İst. Ser. 22 (8) :99-105.
 • Über die Fluoressenzmikroskopie in der Mikrobiologie. C. R. A. A. Soc. T. s. Ph. Nat. 8: 111-123.
 • İst. Ser. 22 (8) :105-112.
 • 1940 Helmint yumurtalarının kapağı hakkında. İst. Ser. 2 (12): 179-189.
 • 1941 Mikroorganizmaların fluorokromlanmasında teamülün rolü. İst. Ser. 23 (4): 51-52.
 • Die Rolle der Reaktion bei der Fluoro-chromierung von Mikroorganismen. İst. Ser. 23 (4): 53-54.
 • 1941 B. coli ve B. lactis aerogenez'in teşhisi tefdrikisi hakkında. (H. Braun ve Z. Delibeyoğlu ile). İst. Ser. 23 (10): 130-133.
 • Ein Beitrag zur Differential Diagnostik von B. coli and B. lactis aerogenenes. (H. Braun ve Z. Delibeyoğlu ile birlikte). İst. Ser. 23 (11) : 143-147.
 • 1942 Embriyonlu askarid yumurtalarının dayanıklılığı üzerine. İ. Ü. T. F. M. 5(21) :2700-2719.
 • Über die Resistenz embriyonierter Ascariseier. İ. Ü. T. F. M. 5(21) :2759-2770.
 • 1942 Flexner dizanteri basilinin termolabil vücut antijenleri üzerine. (H. Braun ile birlikte). İst. Ser. 24(6) : 79-85.
 • Über thermolabile Leibesantigene des Ruhrbazillus Flexner. İst. Ser. 24(8) :109-115.
 • İst. Ü. T. F. M. 4(19) :2511-2531. Schweitz. Zeitschr. Allg. Path. u Bakter. 5(1) :1-20.
 • 1942 Bakterilerin proteini ve muafiyet üzerine birkaç düşünce. (H. Braun ile birlikte). Tıp dünyası, 15 (9): 4987-4992
 • Einige Erwögungen über Bakterieneiweiss und Immunitat. (H. Braun ile birlikte). Tıp dünyası, 15 (9): 4987-4992.
 • 1943 Flexner dizanteri basilinin termolabil vücut antijenleri üzerine. II. Tebliğ. (H. Braun ile birlikte). İst. Ü. T. F. M. 5(22-23): 2857-2862.
 • Über thermolabile Leibesantigene des Ruhrbazillus Flexner. II. Mitteiluug. (H. Braun ile birlikte). İst. Ü. T. F. M. 1942-1943. 5(22-23) :2870-2876.
 • Schweitz. Zeitschr. Allg. Path. u Bakter. 6(3) :142-164.
 • 1943 Flexner dizanteri basilinin termolabil antijenlerinin teşkilinde beslenmenin etkisi üzerine. (H. Braun ile birlikte). İst. Ser. 25 (11): 175.
 • Über der Einflu(e der Ernaherung auf die Bildung der thermolabilen Antigenen des Ruhrbazillus Flexner. (H. Braun ile birlikte). İst. Ser. 25(11): 176-188.
 • 1943 Tüberküloz mikrobu. (H. Braun ile birlikte). Tüberküloz, s : 14-36.
 • 1943 Tüberkülozda allerji. (H. Braun ile birlikte). Tüberküloz. , s :37-51.
 • 1944 Erfahrungen über Antikörperbildung des Menschen nach intravenoser injektion abgetöter Fleckfieber-Proteus-Bazillen. (H. Braun ile). İst. Ser. 26(2): 21-38.
 • 1944 Filaria conjunctivae Addario 1885 üzerine. İst. Ü. T. F. M. 7(5/27): 3430-3439.
 • 1944 Ascaris lumbricoides ve Trichuris trichiura infeksiyonlarının muhtelif yaşlardaki sıklığı üzerine. İst. Ü. T. F. M. 7(5/25): 3316-3374.
 • Über die Haufigkeit von Infektionen mit Ascaris lumbricoides und Trichuris trichiura in verschiedenen Lebensaltern. İst. Ü. T. F. M. 7 (5/27): 3373- 3374.
 • Bu yazı Darülaceze Gazetesinin 15 Şubat 1978 tarihli (Yıl 1, Sayı 4) nüshasında arzu üzerine yeniden basılmıştır.
 • 1945 OX19 Proteus bakterilerinin termolabil vücut antijeni üzerine. İst. Ü. T. F. M. 8(1-2): 4252-4265.
 • Über thermolabile Leibesantigene des OX19 Bazillus. İst. Ü. T. F. M. 8(1-2): 4332-4337.
 • 1945 İstanbul'da bulunan Morgan basili suşları üzerinde incelemeler. Pratik Doktor, 15(5-6): 17-19.
 • Über das Vorkommen Infektionen mit Bacillus morgani in Istanbul. Pratik Doktor, 15(5-6): 20.
 • 1945 Yerli bir Salmonella eastbourne suşu üzerine. İst. Ser. 27(8): 105-106.
 • Über einen Fall von Infektion mit S. eastbourne. İst. Ser. 27(8): 107.
 • 1946 Tifo hastalığının teşhisinde Widal reaksiyonunun değeri. Klinik ve Lab. M. 1(2): 3-6. T. T. E. Arş. 1(1): 74-81.
 • 1946 Flexner dizanteri basilinin mukos şekli. Klinik ve Lab. M. (4): 1-4.
 • Über die Mucosusform des Ruhrbazillus Flexner. Klinik ve Lab. M. 1(4):4-9.
 • 1950 Mikrobiyolojide Prof. Dr. H. Braun. Mikrobiologi Derg. 3(1): 40-49.
 • 1950 Linguatula serrata sürfeleriyle husule gelen bir infestasiyon hastalığı dolayısıyla. (V. Şahin ile birlikte). İst. Ü. T. F. M. 13(3): 362-369.
 • 1950 Wassermann reaksiyonunda bazı meselelerin bugünkü durumu. İst. Klin. Ders. 3(14): 7-10.
 • 1950 Bir Salmonella paratyphi C. infeksiyonu. Mikrobiologi D. 3(4): 249.
 • 1950 Ziehl-Nelsen metodu ile teşhis edilen bir hidatik kist vak'ası. Mikrobiologi D. 3(4): 249.
 • 1950 Sabouraud vasatları hakkında. Mikrobiologi D. 4(4): 232-240.
 • 1950 Patojen Gram negatif bağırsak bakterilerinin teşhisi hakkında. Mikrobiologi D. 4(4): 240-247.
 • On the identification of gram-negative enteric pathogens. Mikrobiologi D. 4(4): 248-249.
 • 1951 Tüberküloz mikropları. Mediko-Sosyal Tüberküloz Konf. s:29-40.
 • La bacille tuberculeux. Mediko-Sosyal Tüberküloz Konf. s:29-40.
 • 1951 Tüberkülozun bakteriyolojik teşhisi. Mediko-Sosyal Tüberküloz Konf. s:125-131.
 • La diagnostic bacteriologique de la tuberculose. Mediko-Sosyal Tüberküloz Konf. s:103-106.
 • 1952 İstanbul'da rastlanılan saçlı deri dermatofitleri hakkında. İst. Ü. T. F. M. 15(2): 890-896.
 • 1952 Bizde rastlanılan dermatofitler hakkında. T. T. Enc. Arş. 3(12): 90-98.
 • 1952 Bizde rastlanılan bağırsak protozoonları hakkında. T. T. Enc. Arş. 3(12): 99-101.
 • 1953 B. C. G. aşısı. Yaşamak Yolu, s:8-9. 1953Askaritlerin bağırsak dışı lokalizasyonları. İst. Klin. Ders. 7(40): 31-39.
 • 1953 Akut polyomiyelitte viremi meselesi. Acta Neuro-Psychiatrica. 2(1): 347-355.
 • 1953 Tüberküloz mikrobiyolojisinde bazı yenilikler. Tüb. Klin. 2(11): 1-14.
 • 1953 Basilli dizanteri. Yeni Tıp Alemi. 4(23)6-32.
 • 1953 Bir Cryptococcosis vak'ası. (S. S. Soysal ve M. Tahsinoğlu ile birlikte). T. T. Enc. Arş. 4(16): 115-136.
 • Un cas de Cryptococcose (S. S. Soysal ve M. Tahsinoğlu ile birlikte). Arch. Franc. De Pedi. 11(3): 246-260.
 • 1953 Türkiye'nin kan emen sinekleri hakkında. Mikrobiologi D. 6(1-2): 56-64.
 • 1953 Türkiye'nin kan emen sineklerini ve diğer bazı hayvanlarını tanımanın epidemiyolojik önemi. Biologi D. 3(4): 222-232.
 • 1953 Lam kültürü metodu ile tüberküloz mikroplarının dezenfeksiyon vasıtalarına karşı mukavemetinin incelenmesi. (S. Aksay ile). Tüb. Klin. 5:1-11.
 • 1953 Penicilline ile frengi tedavisinin mikrobiyolojik ve epidemiyolojik cephesi. T. T. Enc. Arş. 4(17): 154-156.
 • 1953 Miliar tüberküloz ile birlikte bulunan bir kahil Toxoplasmosis'i vak'ası hakkında. (N. Alyanak ve V. Şahin ile). Tıbbiyeli s: 15-18.
 • 1953 Miliar tüberküloz ile birlikte bulunan bir kahil Toxoplasmosis'i vak'ası. (N. Alyanak ve V. Şahin ile).
 • a. Hastane 7(9): 534-550;
 • b. Tüberküloz 5(4): 235-257;
 • c. T. T. Enc. Arş. 4(17): 160-184;
 • ç. Mikrobiologi D. 7(1-2): 1-24 (1954).
 • 1954 Virolojide yeni inkişaflar. T. T. Enc. Arş. 5(20): 131-153.
 • 1954 İdrar yollarındaki Proteus infeksiyonlarının çoğalması hakkında. T. T. C. M. 20(6): 329-337.
 • 1954 Türkiye'deki pseudo-helminthiasis vak'aları hakkında. Mikrobiologi D. 7(1-2): 30-32. 1954 Proteus rettgeri hakkında. Mikrobiologi D. 7(1-2): 25-30.
 • 1954 Tüberküloz basilleri. Tüber. Ders Kitabı, s: 5-12.
 • 1954 Tüberküloz tanısında laboratuvar muayeneleri. Tüber. Ders. Kitabı, s: 74-82.
 • 1954 İstanbul lağım suyundan tecrit edilen Leptospira icterohemorrhagiae suşu. (S. Gürtürk ile). Mikrobiologi D. 7(5-6): 183-184.
 • 1954 Türkiye'de Leptospira canicola infeksiyonu. (S. Gürtürk ile). Mikrobiologi D. 7(5-6): 179-182.
 • 1954 İntrasellüler parasitizm. T. T. C. M. 20(10): 460-467.
 • 1954 İnsan karaciğerinde Capillaria hepatica. (Bancroft, 1893). Travasson 1915. (B. Turhan, M. Yenerman ve C. Sümer ile). Mikrobiologi D. 7(5-6): 149-159.
 • 13. M. T. T. T. Kon. T. ve S. Teb. 236-242.
 • 1954 Tüberküloz allerjisi. Tüb. Klin. 3(1-2): 41-54.
 • 1955 Türkiye'de ilk Pneumocystis carinii infeksiyonu. Mikrobiyoloji D. 8(10): 41-49.
 • The first case of a Pneumocystis carinii infection in Turkey.
 • Forum Medicum, 1(3): 134-138.
 • Forum Medicum 1(3): 182-185.
 • T. T. C. M. 21(10): 489-495.
 • 1955 Normal insan boğazında mayamsı mantarlar ve Candida albicans. İst. Ü. T. F. 18(1): 290-295.
 • 1955 Türkiye'de insan mikozları. Tüberküloz ve Toraks. 3(3): 147-151.
 • 1957 Kahil akciğer tüberkülozunun teşhisinde mide lavajı. T. T. C. M. , s: 215-222.
 • 1957 Bir yatılı okulda tesbit edilen Strongyloidiasis vak'aları. (K. Bayadal, Ş. Koltuk, G. Kıray ve Ö. Acarer ile birlikte). Mikrobiyoloji D. 10(1-2): 60-67.
 • V. T. Mikr. Kong. T. 1958, (15): 426-433.
 • 1957 Virolojide ilerlemelerin klinik cephesi. Tıpta Yenilikler, 1(2): 15-26.
 • 1957 Toprak, dışkı ve insan. İst. Ü. T. F. M. 19(3-4): 358-371.
 • 1957 İstanbul'un muhtelif bölgelerinde insanın serbest dışkısının yayılışına dair. (T. Çetin, G. Kıray, K. Bayadal, Ö. Acarer ve S. Volkan ile birlikte). İst. Ü. T. F. M. 20(15): 143-149
 • 1957 Adana'da çengelli solucan infeksiyonları. (K. Bayadal, Ö. Acarer ve S. Volkan ile birlikte). İst. Ü. T. F. M. 20(1): 150-152.
 • 1957 Türkiye'de insanlarda Hymenolepis diminuta vak'aları. (K. Bayadal, Ö. Acarer ve S. Volkan ile birlikte). İst. Ü. T. T. M. 20(1): 153-156.
 • 1957 Son harplerde salgın hastalıklarla savaşlarım. (Kitap tenkidi). İst. Ü. T. T. M. 20(1): 180-181.
 • 1957 Türkiye'de Hymenolepis mana'nın dağılışı ve sıklığı. (K. Bayadal, Ö. Acarer ve S. Volkan ile birlikte). İst. Ü. T. F. M. 20(2): 256-264.
 • 1957 Histoplasmosis'in mikolojisi ve epidemiyolojisi hakkında. Tüberküloz, 11(1): 73-89.
 • 1957 Patojen ve saprofit stafilokokların ayrılması ve staphylocoagulase testi. (V. Kasparyan ile). Mikrobiologi D. 10(3-4): 89-90.
 • 1957 Candidiasis ve antibiyotikler. Mikologi D. 10(3-4): 100-108.
 • 1957 Ol ve Ol antijenleri. İst. Ü. T. F. M. 20 (4): 510-520.
 • Ol and Ol antigens. İst. Ü. T. F. M. 20 (4): 521-531.
 • 1958 Türkiye'de Giardiasis'in epidemiyolojisi. T. T. C. M. 24(1): 62-74.
 • 1958 Kolesistis şüpheli vak'alarda elde edilen safranın bakteriyolojik muayene neticeleri. Mikrobiologi D. 11(3-4): 64-71.
 • 1958 Bir Cholecystitis purulunta typhosa vak'ası hakkında. (Ş. Tuncel ile birlikte). T. T. C. M. 24(3): 134-138.
 • 1958 Sütün ısıtılarak kabartılmasının dezenfeksiyon değeri. (V. Kasparyan ile birlikte). Mikrobiologi D. 11(3-4): 72-79.
 • 1958 Türkiye'de insanlarda helmint infeksiyonlarının bugünkü durumu. T. T. C. M. 24(4): 236-248.
 • 1958 2000 dışkının parazitolojik muayeneleri neticeleri. VII. T. Mikr. Kong. Z. 321-325.
 • 1958 Bağırsak leimyosarkomu ile birlikte periton askariyazı. (B. Pars, D. Aktay, S. Belgerden ile birlikte). İst Ü. T. F. M. 21(4): 726-734.
 • 8. T. Mik. Kong, 1960: 252-259.
 • 1959 Akciğer mantar hastalıklarının mikolojisi ve epidemiyolojisi. Tüberküloz, 13(3): 141-148.
 • 1959 Tarsus'ta Ancylostomiasis. (A. Merdivenci ve H. Altay ile birlikte). İst. Ü. T. F. M. 22(3): 865-868.
 • 1960 Bir kolon Cryptococcosis vak'ası. (B. Pars ve J. Kosyak ile). İst. Ü. T. F. M. 22(4): 1318-1330.
 • T. T. Enc. Arş. 7(36-37): 20-30.
 • A case of Cryptococcosis of Colon. (B. Pars ve J. Kosyak ile). Brit. Med. J. 19(11) :1501-1502.
 • 1960 Osmanlı İmparatorluğu zamanındaki Tıbbi Zooloji ve Parazitoloji hocaları. Acta Neuro Pschiatrica, s: 505-520.
 • 1960 İstanbul'da bir ailede Bdellonyssus bacoti infestasyonu. T. T. Enc. Arş. 8 (38-39): 85-93.
 • 1960 Sarcophaga larvaları ile husule gelen bir bağırsak miyazı vakası. İst. Ü. T. F. M. 22(4): 1361-1363.
 • 1960 Dr. Mahmut Sabit Akalın 1888-1960. İst. Ü. T. F. M. 22(1-2): 310-314.
 • 1960 Prof. Dr. Haydar Palavan 1881-1960. İst. Ü. T. F. M. 23(1-2): 315-318.
 • 1960 Türkiye'nin Tıbbi Mikolojik Bibliyografyası. İst. Ü. T. F. M. 23(3): 386-400.
 • 1960 Marmara Bölgesinde Diphyllobothriasis araştırmaları. (S. Vural ve A. Merdivenci ile birlikte). İst. Ü. T. F. M. 23(3): 401-410.
 • 1961 Bakteri infeksiyonlarının tedavisinde yetersizlikler. Teni Tıp Alemi, 10(109): 5-16.
 • 1961 İnfeksiyon hastalıkları bakımından Türkiye. T. T. C. M. 27(8): Ayrı baskı 13 s.
 • 1961 Prof. Dr. H. Braun 80 yaşında. İst. Ü. T. F. M. 24(1): 333-335.
 • Tüberküloz, 15(2): 65-66.
 • 1961 Tıbbi Parazitoloji bakımından Karasu ve Turizm Davasının sanitasyon cephesi. (A. Merdivenci, S. Vural, Ö. Acarer ve S. Yılmaz ile birlikte). İst. Ü. T. F. M. 24(2): 461-465.
 • 1961 Örnek bir Tıp Müzesi. İst. Ü. T. F. M. 24(4): 701-713.
 • 1962 Amerika Birleşik Devletlerinde 1961'de Tropikal Tıp ve Parazitoloji alanındaki bazı araştırmalar. Mikrobiyoloji D. 15(1-2). 1-14.
 • 1964 Tropikal Hastalıklar bakımından Türkiye. Mikrobiyoloji D, 16(1): 1-13.
 • 1964 Thiabendazole ile insanın bağırsak nematodiazlarının tedavisi. (M. Uluçöl ve G. Saygı ile birlikte). İst. Ü. T. F. M. 27: 61-66.
 • 1964 Türkiye'de insan dışkısı ile bulaşan infeksiyonların epidemiyolojisi ile ilgili bazı problemler. (S. Vural, A. Merdivenci, Ö. Acarer, S. Yılmaz, T. Tangün, Y. Akandere, C. Özşahinoğlu, A. Telli, M. Güvendi, M. Karadede, İ. Sarı ve V. Tercan ile birlikte). XVIII. Milli T. T. Kong. Tutanağından ayrı baskı. İstanbul; Çelikcilt Matbaası.
 • 1965 Gümüşhane köyleri, Boyabat, Muğla ve Ula ile ilgili Kopro-Parazitolojik araştırma. (S. Vural, S. Özçelik, T. Tangün, Y. Sezen, N. Üstündağ, Ü. Buyurman, M. Ermiş, H. Mansur, A. Aydın, S. S. Küçükbahçivan, S. Gürdül, A. Özkan ve O. Alper ile birlikte). İst. Ü. T. F. M. 28(2): 157-161.
 • 1965 Konak dışında C. neoformans ve H. capsulatum araştırmaları. (A. Yücel ile birlikte). İst. Ü. T. F. M. 28(1): 47-51.
 • 1965 Türkiye zooparazitleri ve önemli konakları. (Ş. Yaşarol ve A. Merdivenci ile birlikte). Ege Üniv. T. F. Yayınları No. 46.
 • 1965 Türkçe Tıp Terimleri. Haseki Tıp Bülteni. Cilt III, Sayı 3: 351-360.
 • 1966 Les Parasitoses et les salmonelloses en Turquie. Archives de L'Union Médicale Balkanique, 4(2-3): 229-238.
 • 1966 Su, Besinler ve İnsan Sağlığı. Yaşamak Yolu; sayı 360, 361, 362, 363 : 3-10.
 • 1967 Türkiye'de insanda Hypodermyasis. (S Kanatlı ile birlikte). İst. Ü. T. F. M. , 30 : 410-417.
 • 1967 Bir yara miyazı vak'ası. (B. Sezer ile birlikte). İst. Ü. T. F. M. 30: 418-423.
 • 1967 Askaryaz, Trikuryaz, Himenolopiyaz ve Giyardiyazın bir tek doz Thelmesan ile tedavisi. (S. Özçelik, T. Tangün, Ü. Buyurman, M. Ermiş ile birlikte). İst. Ü. T. F. M. 30: 424-430.
 • 1967 Bir burun miyazı vak'ası. (S. Karatay ile). İst. Ü. T. F. M. 30: 437-440.
 • 1967 Bir karaciğer askaryazı vak'ası münasebetiyle. (B. Sezer, M. Sakaoğlu, A. Erözbek, S. Öneş ile birlikte). T. T. C. M. 33(2): 84-91.
 • 1967 Türkçe Mikrobiyoloji Terimleri Üzerine. Haseki Tıp Bül. 5(3): 290-306.
 • 1968 Türkiye'de Mikrobiyolojinin Başlangıcı. Cumhuriyet 25 Eylül 1968. Yaşamak Yolu, 1968, sayı 384-385, Eylül-Ekim.
 • 1968 Sütle Bulaşan Hastalıklar. Yaşamak Yolu, sayı 382-383, Temmuz-Ağustos.
 • 1968 Leishmania'lar ve Leishmania'lı infeksiyonların epidemiyolojisi üzerine. Deri Hast. ve Frengi Arş. 5(15): 869-880.
 • 1968 Bir beyin nokardiyozu vak'ası. (F. Şenocak, S. Özçelik ve E. Akan ile birlikte). Mikrobiyoloji Derg. 21(3-4): 73-79.
 • 1969 Balık hidroliziyle besiyeri hazırlanması. (F. Çiçekdağ ile birlikte). Yeni Tıp Alemi, 13 (20): 131-133.
 • 1969 Bağırsak Gram negatif bakterilerinin çabuk tanımı için balıklı besiyeri. Yeni Tıp Alemi, 18(3): 150-157.
 • 1969 Tıp Fakültelerinde tam çalışma. Tıp Yolunda Cerrahpaşa, S 21-22.
 • 1969 Türkiye'de ikinci dirofilariasis conjunctivae vak'ası. (S. Vural ve İ. Özkaya ile birlikte). Yeni Tıp Alemi, 18(209):3-6.
 • 1969 Türkiye'de Leishmaniasis'lerin bugünkü durumu ve kontrolu. Yeni Tıp Alemi, 18(210): 375-378.
 • 1970 Yüz yıl önceki Tıbbiye Mektebinde bir milliyetçilik mücadelesi. Fikir ve Sanatta Hareket Mecmuası, (5) 55 : 6.
 • 1970 Kolera tehlikesi ve Koruma yolları. Cumhuriyet Gazetesi, 19 Ağustos.
 • 1970 Osmanlı İmparatorluğunda Mikrobiyoloji Tarihçesi. Mikrobiyoloji Bül. 4(3): 159-175.
 • 1970 Bir açıklama. Mikrobiyoloji Bült. 4(3) : ilk sahife.
 • 1970 Osmanlı İmparatorluğunda aşı ve serum hazırlama müesseseleri. Türk Tıp Alemi Tıp Derg. 1(2): 144-156.
 • 1970 Balıktan hazırlanan besiyerinin yurdumuz için bakteriyolojideki önemi. 3 sahife. Çeltüt Matbaası.
 • 1970 Para-Kolera. Akşam Gazetesi, 20 Ekim.
 • 1970 Para-Kolera nereden geldi? Akşam Gazetesi, 23 Ekim.
 • 1970 Osmanlı İmparatorluğunda ilk difteri serumunun elde edilmesi. Türk Tıp Alemi Tıp Dergi. 1(4): 247-252.
 • 1970 Sağmalcılardaki Vibrio El Tor İnfeksiyonu Salgını Üzerinde Açık Oturum Tutanağı. (Ö. Bedir, S. Vural, R. Balkan ile). Yeni Sağlık Yolu. Laleli Teşhis Kliniği ve Nişantaşı Laboratuvarı Yayın Organı, Açık Oturum Serisi No 1. Bu açık oturum 18. 11. 1970 tarihinde Laleli Teşhis Kliniğinde yapılmıştır.
 • 1970 El Tor Vibriyonu infeksiyonları ve Dünya Sağlık Teşkilatı. Tercüman Gazetesi, 13 Kasım.
 • 1971 Bayramlık. Tıp Yolunda Cerrahpaşa 1971, s 12. 14 Mart Geleneksel Tıp Dergisi, 1971, s 14.
 • 1971 İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi, Mikrobiyoloji, Parazitoloji ve Salgınlar Bilgisi Enstitüsünün Tarihçesi. Türk Tıp Alemi Derg. 2(1): 48-68.
 • 1971 Balıktan hazırlanan besiyerleri üzerine. Türk Tıp Alemi Derg. 2(7): 147-150.
 • 1971 Bozanın bakterilere olan etkisi üzerine. (Z. İleri ile). Türk Mikr. Cem. Derg. 1(1): 44-49.
 • 1971 Pirantel Pamoatla askaryaz tedavisine dair. (S. Özçelik ve K. Altaş ile birlikte). Türk Mikr. Derg. 1(1): 50-53.
 • 1971 Bir idrar yolu infeksiyonundan elde edilen mukoid bir köken dolayısıyla alkalescens-Dispar grubu üzerine. (Z. Kuyubaşı ve N. Fındıklı ile birlikte). Türk Mikr. Cem. Derg. 1(1): 54-61.
 • 1971 Vibrio El Tor ayırımında kullandığımız besiyerleri. (N. Fındıklı ile). Türk Mik. Cem. Derg. 21(1): 62-67.
 • 1971 Sulfamethoxazole-Trimethoprim'in Türkiye Laboratuvarlarında bakterilere karşı denenmesinde balıktan hazırlanan besiyerinnin kullanılmasına dair. Bactrim yuvarlak masa toplantısı, 5-6 Haziran 1971, s 1-4.
 • 1971 İdrar yolları infeksiyonlarının tedavisinde sulfametaksazol-Trimethoprimle alınan sonuçlar. (M. Akkılıç, H. Hattat ve K. Tuğcu ile birlikte). Bactrim yuvarlak masa toplantısı, 5-6 Haziran 1971, s 151-153.
 • 1971 İnsanın serbest dışkısının yayılışı bakımından İstanbul'un muhtelif bölgelerinde 15 sene sonraki değişiklik. (S. Özçelik, A. Yücel, K. Altaş, A. Hakimi, H. Mutlu, S. Hanefi ile birlikte). Türk Mikr. Cem. Derg. 1(2): 126-129.
 • 1971 Enterobius vermicularis'in sebep olabileceği muhtemel bir perine rektum fistülü vak'ası. Türk Tıp Alemi Derg. Eylül-Ekim, 2(9): 259-263.
 • 1971 Verem mikroplarını ayırma için balıklı besiyeri hazırlanması denemeleri. Türk Tıp Alemi Tıp Derg. 2(9): 264-267.
 • 1971 Madurella mycetomi'den ileri gelen bir Maduromycetoma vak'ası. (N. Öke, S. Özçelik, T. Saylan ile). Cerr. Tıp. Fak. Derg. 2(3): 383-388.
 • 1971 Göl balıklarının hidroliziyle besiyeri hazırlanması. Türk Tıp Alemi Derg. 2(10): 305-306.
 • 1971 Yeni kesilmiş hayvan tatbiki ile ilgili yeni bir Pseudohelminthiasis vak'ası. (A. Ataseven, K. Tuğcu ile). Türk Tıp Alemi Derg. 2(10): 307-310.
 • 1971 Su ile hastalıkların bulaşması ve su ile yayılan salgınlar. Yaşamak Yolu, Nisan-Mayıs, S. 315-316, s. 10-14.
 • 1971 Su ve sağlığımız. İstanbul Halk Sağlığı Eğitim Komitesi Yayını, s. 59-68.
 • 1971 Çevre sağlığı ve bağırsak solucanları ile husule gelen hastalıklar. Yaşamak Yolu, S. 317-318, s. 27-29.
 • 1971 Türkiye'de insanın hayvansal parazitleri. Cerr. Tıp Fak. Bült. 4 :301-309. Die tierischen Parasiten des Menschen in der Türkei. (25 Eylül 1971 tarihinde Avusturyalı hekimlere verilen konferans).
 • 1971 Doktor Menahem Hondara'nın dermatoloji tarihimizdeki yeri. Deri Hast. Frengi Arşivi, yıl 7, 20(1-17).
 • 1971 Türk Dil Kurumunun bilim terimleri üzerine. Cerr. Tıp Fak. Derg. , II (2):218-220.
 • 1972 Üniversiteler üzerine. Yeni Tıp Yolunda Cerrahpaşa, s 9-11.
 • 1972 Üniversitelere öğrenci seçimi. Cumhuriyet, 16 Mayıs 1972.
 • 1972 Ölümünün 10uncu yılında Ord. Prof. Dr. Ziya Öktem'i hatırlayış. Türk Mikr. Cem. Derg. 2: 16-24.
 • 1972 Osmanlı İmparatorluğunda Fransızca tıp öğretimi ve Türkiye Cumhuriyetinde İngilizce yüksek öğretim. Cerr. Tıp Fak. Bült. 5:219-233. Hilal, 1973; 138 : 18-22; 139: 28-30.
 • 1973 Pendik peptonu üzerine. (Y. Bağdatlı ile). Türk Mikr. Cem. Derg. 3(2): 49-55.
 • 1973 Balıktan yapılan besiyeri. Türk Mikr. Cem. Derg. 3(3-4) : 110-123.
 • 1973 Yeniköydeki insanların bağırsak parazitleri üzerine bir çalışma. (Y. Bağdatlı, N. Fındıklı, H. Mutlu, Ü. Ağar, S. M. Arif, A. Mahmut, H. D. Süleyman ile birlikte). Cerr. Tıp Fak. Derg. 4(1):19-22.
 • 1973 Proteus morganii'den ileri gelen bir meningitis purulenta vak'ası. (Ö. Bedir, M. Puresedi, F. Güzel ile birlikte) Cer. Tıp Fak. Derg. 4(1): 84-86.
 • 1973 Tıp dilimiz üzerine. Tıp Yolunda Cerrahpaşa, 14 Mart 1973, s 8-9.
 • 1973 Proteus morganii'den ileri gelen bir osteomyelit vak'ası. (K. Bayraktar, N. Nişan, R. Emir, H. Mutlu ile birlikte) Cer. Tıp Fak. Derg. 4(2): 153-154.
 • 1973 Ölümünün onuncu yılında Ord. Prof. Dr. H. Braun'u hatırlayış. Cerr. Tıp Fak. Derg. 4(3): 294-310.
 • 1973 İstanbul Darülfünunu Tıp Fakültesinin kuruluşundan Cerrahpaşa Tıp Fakültesinin kuruluşuna. Cerr. Tıp Fak. Derg. 4(4): 326-337.
 • 1973 Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Mikrobiyoloji, Tropikal Hastalıklar ve Parazitoloji Kürsüsü'nün ilk beş yılı (1967-1973). Cerr. Tıp Fak. Derg. 4(4):364-355.
 • 1973 Gram negatif çomakcıkların H2S teşkili üzerine. (N. Fındıklı ile birlikte) Cerr Tıp Fak. Derg. 4(4): 416-419. Türk Mikr. Cem. Derg. 3(2) :56-61.
 • 1973 Katı besiyerlerinde Voges-Proskauer deneyi. (N. Fındıklı ile). Türk Mikr. Cem. Derg. 3(2) :62-67. Cerr. Tıp Fak. Derg. 1974; 5(1):51-54.
 • 1974 Mikropların gaz teşkilinin aranması. (Ü. Doğan ile birlikte). Cerr. Tıp Fak. Derg. 5(2):77-83.
 • 1974 Balıktan yapılan kurutulmuş besiyeri. Cerr. Tıp Fak. Derg. 5(3): 195-203.
 • 1974 Darülfünun, Üniversite ve yasalar Tıp Yolunda Cerrahpaşa, 14 Mart 1974, s 17-18.
 • 1974 Türkiye Cumhuriyeti'nin ikinci elli yılına girerken Türkçe tıp terimleri. Dirim, 49(1): 36-43.
 • 1974 Kemal Hüseyin Pehlivanoğlu (Ölümünün 29. yılı dolayısıyla). Cerr. Tıp Fak. Bült. 7(4): 273-279.
 • 1974 Gram negatif, zorunlu anaerop olmayan çomakcıkların çabuk tanımına dair (metodlar). Türk Mikr. Cem. Derg. 4(3-4) :65-73.
 • 1975 Bulaşıcı hastalıklardan korunma bilgileri. 16 sahife. İstanbul Halk Sağlığı Eğitimi Komitesi Yayımları. Seyhan Matbaası.
 • 1975 Yabancı dilde yüksek öğretim. Milliyet Gazetesi, 11 Nisan 1975, "Düşünenlerin Düşünceleri" sütunu
 • 1975 Niçin? Tıp Yolunda Cerrahpaşa, 14 Mart 1975.
 • 1975 Türk Ansiklopedisi artık tamamlanmalı. Milliyet Gazetesi, 5 Temmuz 1975, "Düşünenlerin Düşünceleri" sütunu
 • 1975 Macarlı Miralay Dr. Abdullah Bey'in Hayatı ve Türk Tıp Zoolojisindeki yeri. Türk Mikr. Cem. Derg. 5(1-2) :7-18.
 • 1975 Osmanlı İmparatorluğunda Leproloji. Türk Mikr. Cem. Derg. 5(4) :107-120.
 • Deri Hastalıkları ve Frengi Arşivi 1976; 12(26): 1502-1510.
 • 1975 Bulaşıcı Hastalıklardan korunma. Bulaşıcı Hastalıklardan korunma Paneli (7-14 Nisan 1975), 5:8-11.
 • 1975 İstanbul'un su kaynaklarının korunması. Dirim, 50(4): 163-165.
 • 1975 Türkiye'nin lepra yayınları dizisi (1849-1975). Lepra Mec. 6(4): 89-119.
 • 1976 Dünden Yarına. Tıp Yolunda Cerrahpaşa, 14 Mart 1976, s 6-7.
 • 1976 Sağmalcılar salgınından 6 yıl sonra Prof. Dr. Ekrem Kadri Unat ile bir konuşma. Sağlık Bülteni 1(11): 8-9.
 • 1976 Öncü bir Türk insanını daha yitirdik. Milliyet Gazetesi, 18 Şubat 1976, "Düşünenlerin Düşünceleri" sütunu
 • 1976 Dr. Zambako Paşa üzerine. Deri Hastalıkları ve Frengi Arşivi 12(26): 1137-1445.
 • 1976 Lepra Paneli, Giriş. Türkiye Tıp Akad. Mec. 10(3): 9-10.
 • 1976 Lepra mikrobiyolojisinde ve immunolojisinde yenilikler. XXIV M. T. T. Kongresi Lepra Paneli. Türkiye Tıp Akad. Mec. 10(3): 13-36.
 • 1976 Çağlar boyu bitler ve insanlar. Milliyet Gazetesi, 1 Aralık 1976.
 • 1977 Hidatik kist çengellerinin boyanmasının aside dirençliliği üzerine. (M. Samastı ile birlikte). Cerr. Tıp Fak. Bült. 10(2): 77-80.
 • 1977 Hidatik kist protoskolekslerinin çengellerinin malaşit yeşiliyle boyanması. (M. Samastı ile birlikte). Cerr Tıp Fak Derg. 9(1-2): 27-29.
 • 1977 Türkçe Tıp Zoolojisi ve Tıp Parazitolojisi kitapları dolayısıyla. Biologi Derg. 27(1): 73-81.
 • 1977 Osmanlı İmparatorluğunda Fransızca tıp öğretimi ve etkileri. Dirim, 52 (1-2): 65-71.
 • 1977 Lepra savaşçısı seçimi için bir öneri. Dirim, 52(7): 326-330.
 • 1977 Tıp Fakültelerinin çıkmazı. Milliyet Gazetesi, 14 Temmuz 1977.
 • 1977 Tartışmalı bir terim : Kolera. Milliyet Gazetesi, 7 Eylül 1977.
 • 1978 Tarım alanında kullanılan nematosidlerin ve arıtıcıların Ascaris lumbricoides yumurtaları üzerine etkileri. (M. Samastı, M. Baydemir ile birlikte). Türk Mikr. Cem. Derg. 8(1): 9-18.
 • 1978 Türkiye tarihinin son yüzyılında sağlık müesseseleri. Cerr. Tıp Fak. Derg. 9(3): 309-320.
 • 1978 Mikrobiyolojide 40 yıl ve daha önce uzman olanlar. 23 sahife. Türk Mikr. Cem Yayını, İstanbul.
 • 1978 Osmanlı İmparatorluğunda insanın bulaşıcı hastalıklarına karşı yapılan koruyucu aşılar. Dirim, 53(11-12): 366-370.
 • 1978 Sıtma biliminde yenilikler ve yeni sorunlar paneli. Sunuş. XVIII. Türk Mikrobiyoloji Kongresi (24-26 Ekim 1978, İstanbul) rapor ve ana konuları, s 21-24.
 • 1978 Değişmeyen Bayramlık. Tıp Yolunda Cerrahpaşa s 49-50. 1978Sıtma parazitolojisinde yenilikler. XVIII. Türk Mikrobiyoloji Kongresi (24-26 Ekim 1978) rapor ve ana konular, s 25-26. Türkiye Parazitoloji Derg. , 1979; 1: 9-19
 • 1979 Yaz geliyor, sağlığınıza dikkat edin. Hürriyet Gazetesi (İstanbul), 9 Mayıs 1979.
 • 1979 Sıcak bağırsaklarımıza vuruyor (Röportaj). Hafta Sonu, 6 Temmuz 1979, s 4.
 • 1979 Türkçe parazitoloji terimleri üzerine düşünceler. Türkiye Parazitoloji Derg. , 1: 39-52.
 • 1979 Türkiye'de başıboş köpeklerle savaş sorunu. Dirim, 54(5-6): 165-172.
 • 1979 Ölümünün 50nci yılında Muallim Müşir Dr. Nafiz Paşa'yı hatırlayış. Cerr. Tıp Fak. Bült. 12(1): 9-13.
 • 1979 Tıp tarihimiz açısından "Cerrahpaşa Tıp Fakültesi 1967-1976" adlı kitap üzerine düşünceler. Cerr. Tıp Fak. Bült. 12(3): 73-80.
 • 1979 Bitler ve bitlerle bulaşan hastalıklar. İstanbul; İlim Yayma Cemiyeti Yayını No 12.
 • 1979 Osmanlı İmparatorluğunun son 40 yılında Türkiye'nin tüberküloz tarihçesi üzerine. Cerr. Tıp Fak. Derg. 10(4): 273-284.
 • 1979 Hocamız Prof. Dr. Mehmet Zühtü Berke'nin ardından. Türk Mikrobiyol. Cem. Derg. 8: 161-166.
 • 1979 Sıtmanın tarihi. Sıtma bilimi-Malariologia, 6:1-10 Türkiye Parazitoloji Derg. Yayını No. 1.
 • 1979 Türkçe parazitoloji terimleri üzerine düşünceler. Türkiye Parazitoloji Dergisi, 1:39-52.
 • 1979 Türkiye'de başıboş köpeklerle savaş sorunu. Dirim 54(5-6): 165-172.
 • 1979 Ölümünün 50nci yılında mualllim müşür Dr. Nafiz Paşa'yı hatırlayış. Cerr. Tıp Fak Bült. 12(1): 9-13.
 • 1979 Bitler ve bitlerle bulaşan hastalıklar. İstanbul; İlim Yayma Cemiyeti yayın No: 12.
 • 1979 Osmanlı İmparatorluğunun son 40 yılında Türkiye'nin tüberküloz tarihçesi üzerine. Cerr. Tıp Fak. Derg. 10(4): 273-284.
 • 1979 Hocamız Prof. Dr. Mehmet Zühtü Berke'nin ardından. Türk Mikrobiyol. Cem. Derg. 8: 161-166.
 • 1979 Sıtmanın tarihi. Sıtma bilimi : malariologia. Türkiye Parazitoloji Derneği Yayın No. 1; 6:1-10.
 • 1979 Görev kurbanı ilk iki mikrobiyoloğumuz. Türk Mikrobiyol. Cem. Derg. 9: 61-67.
 • 1979 0. 5 hidroklorik asitli suda kendi enzimleriyle sindirilen balıktan besiyeri hazırlama yöntemi. (A. Saraç ile). Edirne Tıp Fak. Derg(1-2): 230-231.
 • 1980 Tıp tarihimiz açısından "Cumhuriyetin 50nci yılında İstanbul Tıp Fakültesi" adlı kitap üzerine düşünceler. İst. Üniv. İstanbul Tıp Fakültesi Mec. 43(4): 897-910.
 • 1980 Bulaşıcı hastalıklar bakımından İstanbul denizi. Dirim 55(5-6):137-139.
 • 1980 Kış ve bulaşıcı hastalıklar. Dirim; 55(7-8): 249.
 • 1980 Balıklı üç şekerli demirli agar. (İ. Tanığ ile). Cerr. Tıp Fak Bült. 13(4): 193-196.
 • 1980 Sarılık. Hafta Sonu s:4, 4 Nisan 1980.
 • 1981 Leyişmanyazların tarihçesi. Leishmaniasis (Kala-Azar ve Şark çıbanı). Türkiye Parazitoloji Derneği Yayın No:2; 1-10.
 • 1981 Kadırga'daki tıp fakültesi. Cerr. Tıp Fak. Derg. 12(1):212-220.
 • 1981 Türkiye'de tıp mikrobiyolojisinin son yüzyıldaki gelişimi (1881-1981). Cerr. Tıp Fak. Derg. 13(Özel ek sayı): 270-283.
 • 1981 Türkiye Cumhuriyetinde Atatürk Döneminde bulaşıcı hastalıklarla savaş. Cerr. Tıp Fak. Derg. 12(Özel ek sayı): 383-397.
 • 1981 YÖK için ne dediler? Cumhuriyet 28 Ekim 1981.
 • 1981 Türkiye'de tıp parazitolojisinin son yüzyıldaki gelişimi. (A. Yücel ile birlikte). Cerr. Tıp Fak. Derg. 12 (Özel ek sayı): 284-296.
 • 1981 Türkiye Cumhuriyetinde sıtma ve tüberküloz savaşı. Bilim ve Teknik; 188: 17-20.
 • 1981 Osmanlı İmparatorluğu'nda Fransızca tıp öğretimi ve etkileri. VIII. Türk Tarih Kongresi; 1291-1296.
 • 1981 Türkiye mikrobiyoloji tarihinde bit tifüsünün keçilere bulaştırılması deneyleri. Türk Mikrobiyol. Cem. Derg. 2(3-4):63-69. 1982Gemella haemolysans'dan ileri gelen irinli meninjit. (İ. Tanığ, S. Memiş, A. Akın ile birlikte). Cerr. Tıp Fak. Derg. 13(1): 148-151.
 • 1982 Türkiye'de Tıp Tarihi. Dirim 57: 197-207. Türkiye'de Tıp Tarihi Öğretimi. Cerr. Tıp Fak. Derg. 13: 458-465.
 • 1982 Türkiye'de Atatürk Döneminde bulaşıcı hastalıklarla savaş için kuruluşlar ve çalışmalar. Türkiye'de bulaşıcı hastalıklarla savaş toplantısı. İst. Üniv. Cerr. Tıp Fak. Yayınları, Rek. No. 2974, Dek. No. 99: 5-20.
 • 1982 Sunuş. Türkçe tıp terimleri toplantısı. Cerr. Tıp Fak. Yayınları, Rek. No. 2973; Dek. No. 98: 5-9.
 • 1982 Türkiye Mikrobiyoloji ve Parazitoloji Terimleri. Türkçe Tıp terimleri toplantısı. Cerr. Tıp Fak. Yayınları, Rek. No. 297: 37-42.
 • 1982 Balık artıklarından besiyeri hazırlanması. (M. Mamal ile birlikte). Türk Mikrobiyol Derg. 12: 5-8.
 • 1983 Toksoplazmozun tarihçesi. Cerr. Tıp Fak. Derg. 14: 167-172.
 • 1984 Mekteb-i Tıbbiye-i Şahane'nin son yılı. Cerr. Tıp Fak. Derg. 15: 171-191. Dirim 59(1-2): 25-30; 59(3-4): 72-81.
 • 1984 Osmanlı İmparatorluğu'nda İkinci Meşrutiyet Döneminde Bakteriyoloji ve Tıp Zoolojisi Öğretimi. Cerr. Tıp Fak. Derg. 15: 340-348.
 • 1984 Türkiye Tıbbiye Mektepleri Muallimleri Listesi. Cerr. Tıp Fak. Derg. 15: 469-474. Yeni Simpozyum; 22: 19-31.
 • 1985 Son yüzyılda kuduz bilgisindeki başlıca ilerlemelerin tarihçesi. Türkiye'de Kuduz Sorunu; 1-14. Türk Tıp Tarihi Araştırmaları, 1986; 1:17-24.
 • 1985 Hastanelerimiz kuduz hastalarını kabule hazır mı? (S. Emre ile birlikte). Türkiye'de kuduz sorunu; 40-50. Türk. Mikrobiyol. Cem. Derg. 15(3-4): 80-87.
 • 1985 Dr. G. B. Violi ve onun Türkiye pediyatrisine hizmetleri. Cerr. Tıp Fak. Derg. 16(3-4): 224-231.
 • 1985 Amöbiyazın tarihçesi. Amöbiyazlar (Ed. Ş. Yaşarol). Türkiye Parazitoloji Derneği Yayyını No. 5; 1-16.
 • 1985 Ticarette bulunan bazı dezenfeksiyon maddeleri üzerine bir araştırma. (A. Yücel, M. Mamal, B. Çokneşeli, N. Akgül ile birlikte). Türk Mikrobiyol. Cem. Derg. 15:88-92.
 • 1985 Milli egemenlik ve devletin halk sağlığı yönetimi. Milli egemenlik üzerine. İ. Ü. Cerr. Tıp Fak. Yayını: 9-23.
 • 1985 Bir zamanlar bir Mekteb-i Tıbbiye-i Şahane vardı. Tıp Yolunda Cerrahpaşa '85; 19-20.
 • 1986 Hamidiye Etfal Hastane-i Alisi'nin kuruluş tarihçesi üzerine. Tıp Tarihi Araştırmaları; 1: 81-83.
 • 1986 Türk Tıp Tarihi Kurrumu Faaliyetleri. Tıp Tarihi Araştırmaları, 1: 134-136.
 • 1986 Hastane artıklarının tehlikesiz hale getirilmesi. Çevre Koruma, 30: 16-17.
 • 1986 Sunuş. Hastane artıklarının tehlikesiz hale getirilmesi toplantısı (25 Şubat 1986). İstanbul Bulaşıcı Hastalıklarla Savaş Derneği Yayını No. 2.
 • 1986 Müderris Dr. Raşit Tahsin Tuğsavul. 50 yıl önce ölen 8 büyük Türk hekimi için anma töreni kitabı; 20-25.
 • 1986 Ord. Prof. Dr. Ahmet Süheyl Ünver'in hayatı ve Türk Tıp Tarihi Kurumu hizmetleri. Ord. Prof. Dr. Ahmet Süheyl Ünver (1898-1986); 9-18. İ. Ü. Rek. Yayın No. 3393.
 • 1986 İnsanın dışkısında Clostridium perfringens araştırmaları. (N. Özgüneş ile birlikte). Haseki Tıp Bült. 24:183-186.
 • 1986 Türkiye cerrahisinde Dr. Karl A. Bernard ve muallim Dr. Konstantin Karateodori. Haseki Tıp Bült. 24: 240-243.
 • 1986 Hekimlerin özveri örnekleri. Tıp Yolunda Cerr. 1986: 10-11.
 • 1986 İstanbul Boğazı ve Haliç sularının 1986 Mayıs'ındaki koliform bakteriler bakımından durumu. (M. Ulusoy ve M. Öztürk ile birlikte). Türk Mikrobiyol. Cem. Derg. 16: 45-49.
 • 1986 Antibiyotiklerin tarihçesi. İstanbul Çoçuk Kliniği 22(1-4): 53-76. Tıp Tarihi Araştırmaları 2: 102-114.
 • 1987 Dr. Abdullah Bey (Karl Edward Hammerschmidt) ve Türkiye'deki çalışmaları. Türk-Avusturya Tıbbi İlişkileri Simpozyumu (Ed. A. Terzioğlu ve E. Lucius); 143-154.
 • 1987 İstanbul Senjorj Uluslararası Çoçuk Hastanesi. Türk-Avusturya Tıbbi İlişkiler Simpozyumu. (Ed. A. Terzioğlu ve E. Lucius); 155-165.
 • 1987 Osmanlı Devletinde Tıp Cemiyetleri. Osmanlı İlmi ve Mesleki Cemiyetleri. (Ed. E. İhsanoğlu); 84-110.
 • 1987 Elli Yıl Önce. (Broşür). Tıp Yolunda Cerrahpaşa 1987 (Kısmen yayınlanmış halde); 12-13.
 • 1987 En az 37 yıl önce liyofilize edilmiş bazı bakterilerin üreme yetenekleri. (M. Mamal ile birlikte). Türk Mikrobiyol. Cem. Derg. 17: 10-17.
 • 1987 Türk Mikrobiyoloji Tarihinde önemli bir yıl : 1986. Türk Mikrobiyol. Cem. Derg. 17: 69-72.
 • 1987 Türkiye'de Tıp Mikrobiyolojisinin yüz yılı. Türk Mikrobiyol. Cem. Derg. 17: 73-84.
 • 1987 Giardia intestinalis'in tarihçesi. Giyardiyaz. Türkiye Parazitoloji Derneği Yayını. No. 6. (Ed. Ş. Yaşarol); 1-8.
 • 1987 Trichomonas vaginalis'in tarihçesi. Türkiye Parazitoloji Derneği Yayını No. 7. (Ed. Ş. Yaşarol); 3-10.
 • 1987 Türkiye'de yabancı dille yüksek öğretim sorunu. Bülten 4(19): 11-13. Türkiye, 16 Aralık 1987; s 2. İnsan ve Kainat 3(30): 49-50.
 • 1987 İstanbul'un dışkıyla pislenmesi. İstanbul'da dışkıyla bulaşan hastalıklar sorunu. s 1-9. Bulaşıcı Hastalıklarla Savaş Derneği Yayını No. 3.
 • 1988 Koruyucu aşıların gelişim tarihçesi. Aşı bilgisi. (Ed. Ş. Yalçındağ); 13-25. İstanbul.
 • 1988 Türkiye'de Jenner aşılamasının başlangıcı ve Dr. G. B. Violi'nin çiçek aşısı müessesesi. Türk Tıp Tarihi Araştırmaları; 2: 74-75.
 • 1988 Türk Tıp Tarihi Kurumunun çalışmaları 1985-86. Tıp Tarihi Araştırmaları; 2: 143-145.
 • 1988 Giriş. Tıp Dallarındaki İlerlemelerin Tarihi (Ed. E. K. Unat); s:17.
 • 1988 Türkiye'de Tıp Dallarının Yerleşmesine toplu bir bakış. Tıp Dallarındaki İlerlemelerin Tarihi (Ed. E. K. Unat); 5: 8-13.
 • 1988 Bakteriyoloji. (K. Altaş ile birlikte). Tıp Dallarındaki İlerlemelerin Tarihi. (Ed. E. K. Unat); 41-54.
 • 1988 İnfeksiyonlar Bilgisi ve Klinik Mikrobiyoloji. Tıp Dallarındaki İlerlemelerin Tarihi. (Ed. E. K. Unat); 229-247.
 • 1988 Kemoterapi. (Y. Bağdatlı ile birlikte). Tıp Dallarındaki İlerlemelerin Tarihi. (Ed. E. K. Unat); 260-277.
 • 1988 Tıp Parazitolojisi. (A. Yücel ile birlikte). Tıp Dallarındaki İlerlemelerin Tarihi. (Ed. E. K. Unat); 435-451.
 • 1988 Bir simpozyum üzerine. Bülten; 6(34): 30-31.
 • 1988 Dünyada ve Türkiye'de aile planlaması üzerine. Kadın ve Aile; 37: 15-16.
 • 1989 Zooloji Profesörü Ali Vehbi Türküstün Bey. (Ş. Türküstün ile birlikte). Eflatun; 21(252): 22-24.
 • 1989 Bakteriyolog Dr. Hasan Zühtü Nazif Bey (1861-1897). Tıp Tarihi Araştırmaları; 3: 168-171.
 • 1989 Ord. Prof. Dr. Muhittin Ali Erel (1899-1986). Tıp Tarihi Araştırmaları; 3: 178-181.
 • 1989 Yüksek Mühendis Ekrem Hakkı Ayverdi (1900-1984). Tıp Tarihi Araştırmaları; 3: 181-183.
 • 1989 Dr. Sedat Kumbaracılar (1903-1986). Tıp Tarihi Araştırmaları; 3: 186-187.
 • 1989 Prof. Dr. Afet İnan (1908-1985). Tıp Tarihi Araştırmaları 3: 187-188.
 • 1989 Türk Tıp Tarihi Kurumu Faaliyetleri. Tıp Tarihi Araştırmaları; 3: 195-196.
 • 1989 İstanbul'un değişik semtlerinde insan serbest dışkısının yayılışı (15 ve 30 yıl öncekine göre durumu). (K. Altaş, R. Öztürk, R. İsenkul, M. Öztürk, F. Köksal, Z. Aydoğan, Z. Baştuğ, H. Bahar ile birlikte). İ. Ü. Cerr. Tıp Fak. Derg. 20: 179-184.
 • 1989 Birinci Dünya Harbinde Türk Ordusunda tifüs savaşı. İ. Ü. Cerr. Tıp Fak. Derg; 20:255-263.
 • 1989 6. Ulusal Parazitoloji Kongresi (26-30 Eylül 1989, İstanbul) açılış konuşması. Türkiye Parazitoloji Derg. 13(3-4): 1-2.
 • 1989 Çengelli solucan infeksiyonları raporu. (S. Vural, A. Yücel, G. Saygı, K. Özcan ile birlikte). Türkiye Parazitoloji Derg. 13(3-4): 7-8.
 • 1989 Türkçe parazitoloji öğretimi için terimler. 6. Ulusal Parazitoloji Kongresi (26-30 Eylül 1989, İstanbul) bildirisi. 15 sahife. Türkiye Parazitoloji Derneği Yayını. Türk Dil Kurumu Derg. 1991; (2):475,( özel bölüm): 61-79.
 • 1989 Türkiye'de parazitolojinin dünü, bugünü ve yarını. Türkiye Parazitoloji Derg. 13(3-4): 1-16.
 • 1989 Şanlı Urfa'da dört ilkokuldaki öğrencilerin dışkılarının parazitoloji açısından incelenmesi sonuçları (İ. Akaslan, S. Akaslan, K. Midilli, H. Kaymaz, R. Şahin, M. Ak, S. Ergin, Ş. Kaya ile birlikte). Türkiye Parazitoloji Derg. 13(3-4): 75-80.
 • 1989 Çengelli solucanlar ve bunlarla oluşan infeksiyonların tarihçesi. Ankilostoma nekatoryaz. Türkiye Parazitoloji Derneği Yayını No. 9: 1-10.
 • 1989 Ölümünün 25. yılında Müderris Dr. Refik Güran. Türk Mikrobiyol. Cem. Derg. 19: 286-295.
 • 1989 Pendik Bakteriyolojihanesinden önceki veteriner bakteriyoloji işleri üzerine konuşma. Uluslararası Mikoplazma ve Theileriosis Simpozyumu; 13-15.
 • 1989 Dr. Feridun Frik'in hayatı ve eserleri. Dirim. Dr. Feridun Frik özel sayısı; 2: 24-27.
 • 1989 Ord. Prof. Dr. Akil Muhtar Özden'in hayatına bir bakış. Ölümünün kırkıncı yılında Ord. Prof. Dr. Akil Muhtar Özden (1877-1949). İstanbul; Mustafa Nevzat Eczacılık, Tıp ve Kültür Evi Yayını; 7-16.
 • 1989 Türkiye'de aşıların tarihi ve kontrolu. Türkiye'de koruyucu aşı sorunu. İstanbul Bulaşıcı Hastalıklarla Savaş Derneği Yayını No. 5: 8-21.
 • 1989 Ticarette değişik firmaların sucuk ve salamlarında yapılan mikrobiyolojik bir araştırma. Haseki Tıp Bülteni; 27: 317-322.
 • 1990 Muallim Dr. Feyzi Paşa (1845-1923). Tıp Tarihi Araştırmaları; 4: 127-133.
 • 1990 Ord. Prof. Dr. İhsan Şükrü Aksel. Tıp Tarihi Araştırmacıları; 4: 151-152.
 • 1990 Ord. Prof. Dr. Fahreddin Kerim Gökay. Tıp Tarihi Araştırmaları; 4: 156-158.
 • 1990 Prof. Dr. Perihan Çambel (17 Ağustos 1909-14 Ocak 1987). Tıp Tarihi Araştırmaları; 4: 163-165.
 • 1990 Kemoterapi çağından önce tıp mensupları üzerindeki infeksiyon deneyleri. (K. Midilli ile birlikte). Cerr. Tıp Fak. Derg. 21:474-482.
 • 1990 İstanbul Belediyesi Darülacezesinde 1943 ve 1988 yıllarında askariyaz ve trikuriyaz prevalensleri. (Z. Boztaş, R. Öztürk, H. Çaşkurlu, M. Öztürk ile birlikte). Yeni Simpozyum; 28(2): 45-49.
 • 1990 Sunuş ve sonuç. İstanbul'da Süt ve Yoğurt Sorunu. İstanbul Bulaşıcı Hastalıklarla Savaş Derneği Yayın No. 7 :1-2; 87-88.
 • 1990 Dr. Chester Wilson Emmons. Deri Hastalıkları ve Frengi Arşivi; 24: 231-236.
 • 1991 Türkçe parazitoloji öğretimi için terimler. Türk Dili 1991;2(475): 61-79, özel bölüm.
 • 1991 Üniversitelerin derecelendirilmesi. Düşünenlerin düşünceleri. Milliyet, 12 Haziran 1991.
 • 1991 Suların insan ve hayvan dışkısıyla kirlenmesinin ayırdedilmesi. (R. Rastgooy, M. Ulusoy ile birlikte). Cerr. Tıp Fak. Derg. 22: 179-183.
 • 1991 Ölümünün birinci yılında Dr. Feridun Frik'i anarken. Dirim; 66: 22-25.
 • 1991 Ekinokokların ve infeksiyonlarının tarihçesi. İnsanlarda ve Hayvanlarda Kist Hidatik (Echinococcosis): 1-8.
 • 1991 7. Ulusal Parazitoloji Kongresi Kist Hidatik raporu. (A. Yücel, R. Tınar, O. Töre, G. Saygı ile birlikte). Türkiye Parazitoloji Derg. 15: 1-4.
 • 1991 A. B. D. Sağlık Milli Enstitüleri ve Refik Saydam Hıfzısıhha Merkezi. Dirim. 66: 325-331.
 • 1992 1. Türk Tıp Tarihi Kongresi (17-19 Şubat 1988). Açış konuşması. Bildiriler; 2-8.
 • 1992 Mekteb-i Tıbbiye-i Mülkiye. 1. Türk Tıp Tarihi Kongresi (17-19 Şubat 1988). Bildiriler; 113-126.
 • 1992 Ölümünün 50. yılında muallim bakteriyolog ve kimyager Osman Nuri Eralp. Bilim Tarihi, Kasım 1992; 3-10.
 • 1992 Belediyeler ve Hayvanları Koruma Dernekleri. Dirim 67(7-8): 304-306.
 • 1993 Mikrobiyolojinin dünü. XXV. Türk Mikrobiyoloji Kongresi Kitabı, 2: 9-13.
 • 1993 Türk Fiziki ve Tıbbi İlimler Cemiyeti Tarihçesi. Cerr. Tıp Fak. Derg. 24(8): 193-199.
 • 1993 Bit ve insan ilişkilerinin tarihçesi. Bit ve İnsan. Cerr. Tıp Fak. Yayınları No. 14; 9-18. Türkiye Parazitoloji Derg. 17(2): 81-86.
 • 1993 Müderris Dr. Celalettin Muhtar Özden (Ağustos 1865-Ekim 1947). Deri Hastalıkları ve Frengi Arşivi 27(4): 227-233.
 • 1993 Ord. Prof. Dr. Ekrem Şerif Egeli (Hayatı, hizmetleri ve yayınları). Tıp Tarihi Araştırmaları 5: 196-212.
 • 1993 Ölümünün 50. yılında Dr. Reşat Rıza Kor. Tıp Tarihi Araştırmaları 5: 212-223.
 • 1994 İnsanın helmint infeksiyonlarının kemoterapisindeki ilerlemelerin tarihçesi. Türkiye Parazitoloji Derg. 18(1): 89-99.
 • 1994 İstanbul'un Altınşehir, Halkalı ve Yedikule bölgelerinden toplanan Culex pipiens molestus (Farsk) larvalarının kullanılmakta olan insektisitlere karşı duyarlığı (B. Çalışır, E. Polat ile birlikte). Türkiye Parazitoloji Derg. 18(4): 503-506.
 • 1994 Enez bölgesinden toplanan Culex pipiens molestus (Farsk) larvalarının kullanılmakta olan insektisitlere karşı duyarlığı (B. Çalışır, E. Polat ile birlikte). Türkiye Parazitoloji Derg. 18(4): 507-510.
 • 1994 Ord. Prof. Dr. Kemal Atay. Dirim 69 (7,8,9): 179-183.
 • 1995 Kolera konusunda 1961'den sonra çıkan sorunlar. Dirim 70 (1,2,3): 26-32.
 • 1995 Haemophilus influenzae'nin tarihçesi. Haemophilus influenzae İnfeksiyonları Simpozyumu. (Ed. Ö. Anğ ve M. Mamal Torun). Türk Mikrobiyoloji Cemiyeti Yayını No. 24; 3-19.
 • 1995 Osmanlı İmparatorluğu'nda 1910-1913 yıllarındaki kolera salgınları ve bunlarla ilgili olaylar. Yeni Tıp Tarihi Araştırmaları 1: 55-65.
 • 1995 Prof. Dr. Hayri Sözen'in hayatı ve eserleri. Yeni Tıp Tarihi Araştırmaları 1: 204-211.
 • 1995 Prof. Dr. Kazım Arısan (1909-1994). Yeni Tıp Tarihi Araştırmaları 1: 213-215.
 • 1995 Dr. Feridun Frik (1899-1988). Yeni Tıp Tarihi Araştırmaları 1: 224-226.
 • 1995 Ord. Prof. Dr. Sadi Irmak (1904-1990). Yeni Tıp Tarihi Araştırmaları 1: 227-229.
 • 1995 Prof. Dr. Baha Sezer (1913-1992). Yeni Tıp Tarihi Araştırmaları 1: 272-274.
 • 1995 Türk Dillerinde ortak terimlerin kullanılması. Dirim 70 (10,11,12): 200- 202.
 • 1996 Tıp terimlerimizde birlik sağlamak için öneriler. Hekim Forumu (İstanbul, 15 Ocak 1996); 27.
 • 1996 Türkçe tıp dilimiz ve terimlerimiz. Sendrom 18(9): 18-24.
 • 1996 Hocalarımız : Muallim Dr. Hüsamettin Şerif Kural. Dirim 71 (7,8,9): 182-189.
 • 1996 Mikrop karşıtı kemoterapinin gelişim tarihçesi. Klimik Derg. 9(2): 103-113.
 • 1996-1997 İnfeksiyonların kemoterapisindeki ilerlemelerin tarihçesi. Yeni Tıp Tarihi Araştırmaları. 2-3: 114-140.
 • 1997 Muallim Miralay Dr. Hüseyin Remzi Bey ve Türkçe tıp dilimiz. Tıp Tarihi Araştırmaları 6: 155-163.
 • 1997 Cumayanı Köyünde yapılan kopro-epidemiyolojik araştırma sonuçlarının beş yıl öncekilerle karşılaştırılması. (A. Yücel, B. Çalışır, E. Polat, S. Vural, M. Türker ile birlikte). Türkiye Parazitoloji Derg. 21(3): 273-277.
 • 1997 Doğumunun yüzüncü yılında Hocamız Ahmet Rasim Onat'ı anarken. Profesör Onat'lar. 206-208.
 • 1997 Gülhane'nin ilk 25 yılında bakteriyoloji ve parazitoloji çalışmaları. Türkiye Parazitoloji Derg. 21(4): 343-349.
 • 1998 Prionların ve prionlu hastalıkların tarihçesi. Tıp Tarihi Araştırmaları 7: 19-23. 1998
 • 1943 yılı Türkiye'sinde İstanbul Belediyesi Darülacezesi. Tıp Tarihi Araştırmaları 7: 191-196.
 • 1998 Mekteb-i Tıbbiye-i Şahane ve Tophane Müşiri Zeki Paşa. 16-18 Mart 1998 tarihinde GATA, Ankara'da yapılan V. Türk Tıp Tarihi Kongresi'nde sunulmuştur. Özeti V. Türk Tıp Tarihi Kongre Programı kitabı s: 10. (Tamamı kongre kitabında baskıda).
 • 1999 Türk Hekimleri Dostluk ve Dayanışma Derneği'nin Tarihçesi. (A. Atlı ile birlikte) (Baskıda).
 • 1999 Osmanlıca-Türkçe Tıp Terminoloji Lugatı (S. Vural, E. İhsanoğlu ile birlikte). Baskıya verilmek üzere.
 • 1999 Türk Veteriner Hekimliğinin gelişmesinde Mustafa Zeki Paşa'nın etkisi. Yeni Tıp Tarihi Araştırmaları. 4 (Baskıda).
 • 1999 Dr. Saim Polat Bengiserp'in ardından. Yeni Tıp Tarihi Araştırmaları. 4 (Baskıda).

 • Prof. Dr. Ayhan Yücel: İÜ Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Başkanı