Cerrahpaşa Tıp Dergisi, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nin yayın organıdır. Yılda dört sayı yayınlanır.

Editör:
Prof. Dr. Ertuğrul Göksoy
Editör Yardımcıları:
Prof. Dr. Öner Süzer
Doç. Dr. Özgür Kasapçopur

Yazışma adresi:
Cerrahpaşa Tıp Dergisi,
Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Kütüphanesi Dergi Bürosu,
34098 İstanbul
Tel ve Faks:
(212) 4143360
Editör e-posta: ctfedit@istanbul.edu.tr

Dergi sekreteri:
Emine Bitiş
Tel: (212) 4143000/21733
İstanbul Üniversitesi İç Hat: 21733
Sekreterlik e-posta:    ctfdergi@istanbul.edu.tr
İnternet adresi:            www.ctfdergisi.org
                                               www.ctf.edu.tr/dergi

ISSN: 1300-5227
Basım organizasyon:
Tenedoks Yayıncılık

Cerrahpaşa Tıp Dergisi, Tübitak Türk Tıp Dizini, ISI Master Journal List (Thomson Scientific Master Journal List),  Biological Abstracts Journal List ve Biosis Previews kapsamındadır.