Doğum Yeri-Tarihi:

 

İspir 1956

Görevi

 

Prof.Dr.

İş Adresi:

 

İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi

Kulak Burun Boğaz Anabilim Dalı

İstanbul  34303

Telefon:

 

212 5861519

212 5863533

Fax:

 

212 5861575

E-Posta

 

korkutn@tkbbv.org.tr

Yabancı Dil

 

İngilizce

 

Prof.Dr. Nazım Korkut 1956 yılında İspir’de doğdu. İlk,Orta ve Lise öğrenimini İstanbul’da tamamladı. İ.Ü. İstanbul Tıp Fakültesi’nden 1981 yılında mezun oldu.  Askerlik görevini 1982-83 yıllarında Osmaniye’de yaptı. 1983 yılında İ.Ü.Cerrahpşa Tıp Fakültesi’nde Kulak Burun Boğaz Hastalıkları ihtisasına başladı. 1988 yılında “Yurdumuzda Coğrafi Bölgelere Göre Burun Şekilleri” adlı teziyle ihtisasını tamamladı. Aynı anabilim dalında 1993 yılına kadar uzman doktor olarak çalıştı. 1993 yılında doçent, 1999 yılında profesörlüğe atanan Dr. Nazım Korkut 1989 yılından beri İleri Evre Baş Boyun Tümörlerinin Cerrahi Tedavisi ve Rekonstrüksiyonu, Nöro-Otoloji ve Kafa Tabanı Cerrahisi konularına ilgi duymuş, çalışmalarına bu yönde ağırlık vermiştir.

Disiplinlerarası işbirliğine önem vererek başta Nöroşirürji olmak üzere; Kalp Damar Cerrahisi ve Genel Cerrahi ile ortak çalışmalarda bulunmuş ve 70 e yakın yerli ve yabancı yayın yapmıştır.

Prof.Dr. Nazım Korkut evli ve iki çocuk babasıdır.

 

YAYINLAR

 

1. Larenks Kanserli Olgularda Lipid Peroksidasyon ve

Antioksidan Statü Göstergelerinin Dokuda İncelenmesi

İnci,E., Seven,A., İnci,F., Civelek,S., Korkut,N., Burçak,G.

Türk Otolarengoloji Arşivi, 36(1-2),33-36, 1998.

 

2. Sukralfatın Posttonsillektomi Morbidite Üzerine Etkinliği

Öktem,F., Korkut,N., Öz,F., Özdoğan,A., Toprak,M., Ada,M., Tezer,M.S.

Türk Otolarengoloji Arşivi, 36(1-2),37-40, 1998.

 

3. Infratemporal Fossa Yaklaşımları

Korkut,N., Akar,Z., Erem,M., Öktem,F., Ada,M., Kaytaz,A., Devranoğlu,İ.

Türk Otolarengoloji Arşivi, 36(3-4),1998.

 

4 Akustik Nöroma Cerrahisi

Korkut,N., Akar,Z., Erem,M., Devranoğlu,İ., Ada,M., Kaytaz,A.

Türk Otolarengoloji Arşivi, 36(3-4),1998.

 

5. CO2  Lazer Stapedotomi

Öz,F., Korkut,N., Ada,M., Öktem,F., Toprak,M., Kaytaz,A., Devranoğlu,İ.

Türk Otolarengoloji Arşivi, 36(3-4),1998.

 

6. Evaluation of Oxidative Stress Parameters in Blood of Patients with Laryngeal Carcinoma

Seven,A., Civelek,S., İnci,E., İnci;F., Korkut,N, Burçak,G.

Clinical Biochemistry, Volume 32, accepted March 12, 1999